Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

SİNERJİ YAZILIM A.Ş. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sinerji Yazılım A.Ş. (Firma), müşteri beklentileri, iç / dış faktörler ile ilgili mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan bilgi güvenliği hususlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı ve uygulamakta olduğu Bilgi Güvenliği Politikası (BGP) ile; kendisine ve müşterilerine ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemleri, içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı ve/veya kasıtsız bütün tehditlere karşı korumayı, iş sürekliliğini sağlamayı, güvenlikle ilgili meydana gelen ve/veya gelebilecek ihlallerin etkilerini önlemeyi ve iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmeyi hedefler.

BGP, Firma’nın kurumsal yapısı ile uyumludur ve kurumsal yapıyı desteklemektedir. İlgili mevzuata göre düzenlenen kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş işleyişini / akışını ifade eden BGP, bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk eder ve bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlar…

Belirtilen amaçla hazırlanan BGP aşağıdaki temel unsurları sağlayacaktır;

  • İlgili mevzuata ve sözleşmelere uyum sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’ni kurumsal olarak uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve olası tehdit ortamını düzenli şekilde yönetmek,
  • Bilgi varlıkları kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir düzeyin üzerinde tutmak,
  • Firma çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
  • Proje yönetimi faaliyetlerinin her aşamasında bilgi güvenliğini göz önünde bulundurmak
  • Müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmak.

Sinerji Yazılım Anonim Şirketi
       Yönetim Kurulu
      18.06.2020