Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat
Sinerji Mevzuat & İçtihat Programı


PROGRAM ÖZELLİKLERİ

 • Sınırsız sayıda MÜVEKKİL, KARŞI YAN, DOSYA AVUKATI VE KARŞI YAN AVUKATI bilgisi girebilme

 • Klasör butonundaki DOSYA AVUKATI TAŞIMA Ekranı ile daha önce seçilmiş Dosya Avukatına ait tüm dava bilgilerini başka bir dosya avukatına aktarımını kısa bir işlemle gerçekleştirebilme

 • İDARİ, CEZA VE HUKUK Davalarının ayrı ayrı kayıt altında tutulabileceği “DAVA” kartları

 • Dava Aşamasına ulaşmamış işlerinin kaydedilmesi adına; İDARİ, CEZA VE HUKUK olarak ayrı ayrı kayıt altında tutulabileceği “DANIŞMANLIK” kartları

 • Dava Aşamasına Ulaşmamış İşlerinin daha sonradan Davaya dönüşmesi durumu halinde Danışmanlık kartlarından “DAVA’YA AKTAR” seçeneği

 • Dava ve Danışmanlık sürecinin başlangıcından sonlandırılmasına kadar yapılan tüm GÖRÜŞME NOTLARINI kaydedebilme, tek tek ya da toplu yazdırabilme, Dava ve Danışmanlık kartları içerisinde süreci listeli bir şekilde görebilme

 • İLGİLİ DAVALAR özelliği ile kaydedilen Dava ve Danışmanlık kartları arasında Çapraz Bağlantı yapılabilmesi

 • DAVA AÇIKLAMALARI özelliği ile Dava ve Danışmanlık kartları bazında özel notlar alabilme

 • İhtiyari ve Dava Şartı Arabuluculuk İşlemlerini kayıt altına alabilmek için eklenen ARABULUCULUK KARTI ve Arabuluculuk kartına özgü yazımlar

 • SİNERJİ İCRA TAKİP PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Sinerji İcra programının V.2 versiyonundan İcra föyünüzü Dava kartınız ile ilişkilendirebilme ve Föy Ana Ekranında yer alan içerikleri anlık görüntüleme

 • Her mahkeme türüne göre Dava türleri ile yeni Dava türleri ekleyebilme özelliği

 • Dava kartına özel dizayn edilmiş ekranlar (CEZA - KORUMA TEDBİRLERİ - CMK, İDARİ - YÜRÜTMEYİ DURDURMA, HUKUK - ÖN İNCELEME)

 • Dava ve Danışmanlık kartlarına özel DAVA BİLGİSİ ekranları (Ceza - Adli Kolluk Bilgileri - Savcılık Bilgileri, İdari - İdari İşlem Yapılması İstemi - İdari İşlem Tesis Edilmesi, Hukuk - İhtarname - Ön Şartlar - Dava Koşulları- Tapu Bilgileri)

 • İLK DAVA HARÇ / MASRAFLARININ OTOMATİK HESAPLANMASI (maktu, nisbi ve harçtan muaf seçenekleri ile ve dosya türünün Dava veya Değişik İş olmasına göre farklı harç hesaplamaları yapabilme)

 • Hukuk Dava kartına özel ISLAH HARCI hesaplayabilme

 • Mevcut Dava durumları dışında yeni Dava durumları ekleyebilme

 • Dava ve Danışmanlık içeriği ile ilgili yapılan tüm işlemleri listeleyebilme

 • SİNERJİ İCRA TAKİP PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Sinerji İcra programının V.2 versiyonundan Peşin Harç, Başvuru Harcı ve Vekalet Harcını sistem tarihi itibariyle Dava takip programımıza aktarabilme

 • SİNERJİ İCRA TAKİP PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Sinerji İcra programının V.2 versiyonundan Toplu Müvekkil, Borçlu, Masraf, Karşı Yan Tahsilat, Müvekkilden Tahsilat, Müvekkilden Avans, Mahkemeden Avans İade, Müvekkile Ödeme Bilgilerinin Dava ve Danışmanlık kartlarına ya da sadece Kasalara Aktarımı gerçekleştirebilme

 • SİNERJİ MEVZUAT & İÇTİHAT PROGRAMI ENTEGRASYONU ile Mevzuat ve İçtihat Programından tüm Mevzuat (Kanun, KHK, Yönetmelik, BKK, Genelge, Tebliğ, Tüzük, UAVS.) maddeleri ile Yüksek Mahkeme (Yargıtay, Danıştay, Anayasa, Sayıştay, AİHM, Askeri Yargıtay, AYİM, Uyuşmazlık Mahkemeleri) kararlarını aynı anda istenilen sayıda ilgili Dava ve Danışmanlık kartlarına ekleyebilme ve yazdırabilme

 • GELEN - GİDEN TEBLİGAT ekranı ile tüm tebligatlarınızı listeleyebilme, giden tebligatta BARKOD NO sorgulayabilme

 • DURUŞMA BİLGİLERİ ekranı ile duruşma bilgilerinin girebilme, ara karar bilgilerinin düzenleyebilme ve yapılacak işlere aktarım bölümü ile sorumlu avukata iş atama yapabilme ve “Duruşma Zaptı Ekle” butonuyla da her türlü duruşma tutanağınızın örneğini saklayabilme. (işletim sisteminde açılabilen her türlü dosya formatına göre)

 • Her Dava ve Danışmanlık kartına özel dilekçe çeşitleri (Ceza, Hukuk, İdare, İcra) ile mevcut dilekçeler kullanılarak yeni dilekçeler oluşturabilme, DİLEKÇE EDİTÖRÜ ile dilekçeler üzerinde kalıcı değişiklikler yapabilme ve her dilekçeye özgü AÇIKLAMALAR EKRANI ve de UYAP DÖKÜMAN EDİTÖRÜ (UDF) ’ne  dönüştürme özelliği

 • Dava ve Danışmanlık kartlarında her ekrandan AJANDA’ya not girebilme, her nota ilişkin Uyarı atabilme, Dava kartı ana ekranında tüm Not ve Uyarıları tek bir ekrandan listeleyebilme

 • Ajanda ekranında yer alan DURUŞMA ARAMA ve YAPILACAK İŞ LİSTESİ ARAMA motorları ile geçmiş ve gelecek duruşmaların ve Dava veya Danışmanlık kartına bağlı ya da harici yapılacak işlerin ayrıntılı arama motoru ile takip edilebilmesi,

 • Ajanda ekranında yer alan Microsoft Outlook Senkronizasyon özelliği ile; Microsoft Outlook programının “Takvim” bölümünde yer alan Tüm Takvim Notlarını, Dava takip programımıza aktarıp, senkronize etme amacıyla “Microsoft Outlook’tan Tüm Ajanda Bilgilerini Al” özelliği ve Dava Takip Programımızdaki mevcut Ajanda Uyarı Bilgilerini de Microsoft Outlook’a Ajanda Bilgilerini Gönder özeliği

 • Ajanda ekranında yer alan GOOGLE TAKVİM SENKRONİZASYONU butonu ile; Ajandanızda yer alan Duruşma, Yapılacak İş ve Ajanda Bilgilerinizi cep telefonlarınızdan görebilme

 • Ajanda Ekranında yer alan “Duruşmaları Mail Olarak Gönderme” özelliği ile Dava Kartına dair Son  5 Gün Kalan Duruşma Bilgilerini gmail hesabınızı programa kaydederek ve istediğiniz bir hatırlatma saati ekleyerek periyodik olarak kendinize hatırlatabilme gelen duruşma bilgilerini Gmail hesabınıza mail olarak  gönderimini sağlayabilme

 • Her türlü delil bilgisini (Tanık, Bilirkişi, Keşif Yer Gösterme, Yemin, Bono, Poliçe, Çek, Sözleşme, Gözlem Altına Alınma, Otopsi, Beden Muayenesi, İletişimin Tespiti, Mahkeme İlamı, İcra Dosyası, Çizim, Fatura, Fotoğraf, Ses Kaydı, Görüntü, vs.) ayrıntılarıyla kaydedebilme, her türlü delil/evrak aslını saklayabilme. (işletim sisteminde açılabilen her türlü dosya formatına göre) ve de Dava kartına eklenen tüm evrakları “Karta Eklenen Evrak Listesi” ile görebilme

 • Dava ve Danışmanlık kartı içerisinden, Dava ve Danışmanlık kartlarına özel Yapılacak İş kriterleri ile sorumlu avukatlara İş Ataması yapabilme, yapılacak iş sonucunu takip edebilme, ajandada Kişiye Özel Yapılacak İşleri listeleyebilme

 • ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE, SABİT TUTARLI, SABİT ORANSAL MÜVEKKİL VEKALET ÜCRETİ girebilme, vekalet ücreti şablonu oluşturarak Kademeli Oransal Vekalet Ücreti ile işlem yapabilme, Ceza Dava Kartına özgü olarak Cmk Ücret Tarifesi’ne göre vekalet ücreti kaydedebilme ve de Karşı Yan Vekalet Ücreti kaydedebilme (tüm para birimleri ile)

 • DANIŞMANLIK KARTINA özel SAATLİK DANIŞMANLIK, SABİT TUTARLI ve de ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE Danışmanlık ücreti ile hesaplama yapıp kaydedebilme

 • Müvekkil ya da Karşı Yan toplam borcuna göre TAKSİT SAYISI (DÜZENLİ), AYLIK TAKSİT TUTARI (DÜZENLİ) VE DÜZENSİZ TAAHHÜT şeklinde 3 farklı türde ödeme planı oluşturabilme, ödeme planından tahsilat ekranına aktarım yapabilme (tüm para birimleri ile) ve de ödeme planlarına ilişkin olarak çıktı alabilme ve ödeme planlarına ilişkin ajanda uyarıları ekranına otomatik olarak Taahhüt/Ödeme Günü uyarıları atabilme

 • Her türlü MASRAF, HARÇ, TEMİNAT gibi masraf kalemini girebilme, MÜVEKKİLE ÖDEME, MÜVEKKİLDEN TAHSİLAT, MÜVEKKİLDEN AVANS VE KARŞI YANDAN TAHSİLAT bilgilerini tüm para birimleri ile kaydedebilme, her Dava ve Danışmanlık kartlarına özel gelir - gider farkını görebilme

 • Müvekkil adına Serbest Meslek Makbuzu hesabı yapıp çıktı alabilme, Tahsilat Makbuzu ve Tam İbraname ya da Kısmi İbraname seçeneği ile yazdırma özeliği.

 • Dava kartına özgü KANUN YOLLARI ekranı ile Dava süreci bilgilerini kaydedebilme.  

 • OTOMATİK SÜRE UYARILARI kapsamında Kanun Yolları-Hukuk butonundan Temyiz ve Karar Düzeltme sürelerinin Mahkeme Türüne göre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarıları Bilgilendirme Menüsü, Asistan Uyarı, Ajanda Not Defterinde görebilme

 • OTOMATİK SÜRE UYARILARI kapsamında Kanun Yolları-İdare butonundan İtiraz, Temyiz ve Karar Düzeltme sürelerinin Mahkeme Türüne göre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarıları Bilgilendirme Menüsü, Asistan Uyarı, Ajanda Not Defterinde görebilme

 • OTOMATİK SÜRE UYARILARI kapsamında Kanun Yolları-Ceza butonundan İtiraz, Temyiz ve Karar Düzeltme sürelerinin Mahkeme Türüne göre otomatik olarak hesap yapabilme, uyarıları Bilgilendirme Menüsü, Asistan Uyarı, Ajanda Not Defterinde görebilme

 • OTOMATİK SÜRE UYARILARI kapsamında Kanun Yolları- Ekranlarından İSTİNAF OTOMATİK SÜRE UYARILARI  bilgileri

 • Kanun Yolları butonundan hesaplanan sürelere dair PRATİK BİLGİ butonundan Temyiz ve Karar Düzeltme sürelerini görebilme ve süre hesaplamasında ADLİ TATİLİ kapsayan sürelerde uyarı verme,

 • Kanun Yolları-Hukuk-Temyiz ve de  Kanun Yolları-Ceza-Temyiz ekranından “Temyiz Duruşma Tarihi” girildiğinde “Duruşma Bilgileri” ekranına ajanda uyarısı aktarabilme

 • Dava Kartı>Kanun Yolları Hukuk ve Kanun Yolları Ceza Butonlarından “Yargıtay Daire Bilgileri” ve “Yerel Mahkeme Bilgileri” Üzerinden YARGITAY DOSYA SORGULAMA, Yargıtay Üzerinden Yaptığınız Sorgulamaları dava programımızdan inceleyebilme; Kanun Yollarından Sorgulanan Dosya Bilgilerini "Kopyala" Butonuna Basarak Kanun Yolları Ekranında, "Açıklamalar" Kısmına Bilgileri Yapıştırabilme

 • Dava Kartı>Kanun Yolları İdare Butonundan Danıştay Daire Bilgileri Üzerinden DANIŞTAY DOSYA SORGULAMA, Danıştay Üzerinden Yapılan Sorgulamaları dava programımızdan inceleyebime; Kanun Yollarından Sorgulanan Dosya Bilgilerini Kopyalayıp; Kanun Yolları Ekranında, "Açıklamalar" Kısmına Bilgileri Yapıştırabilme

 • Dava kartı oluştururken Dava Tarihi bilgilerinde HAFTA SONU ve RESMİ TATİL kontrolü yapabilme

 • Müvekkil, Karşı yan için ayrı ayrı borç bilgisi ve tüm ızgara bilgisini yazdırabilme.

 • DETAYLI ARAMA ile farklı kriterlerde Dava ve Danışmanlık kartlarına kolay ulaşabilme ve detaylı arama motorunda ekran ayarlarında değişiklik yapabilme, Dava ve Danışmanlık kartları numaralarından arama ile tek tuşla ilgili karta ulaşabilme ve de Arama motorunda yer alan sorgulamaları Excel’e Aktar ya da Open Office’e Aktar özelliği

 •  “Detaylı Arama” motorundan; “Dava Açıklamaları” ya da “Danışmanlık Açıklamaları” sekmesine alınan notlara dair olarak, “AÇIKLAMALAR” arama seçeneği ile Artılı Olarak Arama yapabilme,

 • Dava Detaylı Arama Ekranından “DOSYA AVUKATI” seçeneğine göre sorgulama yapma özelliği,

 •  “Detaylı Arama”, “Silinen Dava/Danışmanlık” ve de “Dosya Taşıma” arama  motorlarından; “GENEL” ya da “ARŞİV” ya da “TÜM KLASÖRLER” bazında arama yapabilme,

 • Dava kartının içerisinden arşive giden kayıtlarınızı “ARŞİVE AKTAR” butonuyla “Arşiv Klasörü”ne taşıyabilme

 • Dava ve Danışmanlık kartlarında veri girişi yapılan butonların isminin “KIRMIZI” olarak renk değiştirerek o butonla ilgili işlem yapıldığını belirleme özelliği,

 • Dava ve Danışmanlık kartlarının içerisinde yer alan butonlarla ilgili olarak herhangi bir veri girilip kayıt yapılması durumunda; butonların üzerine gelindiğinde yapılan kayıtların sayısal verilerini gösteren HİNT ALANI,

 • Kamu kurum kullanıcılarına özel, kurum içi disiplin soruşturmalarının kayıt altına alınabileceği DİSİPLİN SORUŞTURMA KAYDI ekranı ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde KAMU VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA Ekranı

 • Kurum Kullanıcılarına özel  Dava>Hukuk Dava Kartı>Dava Bilgileri>Tapu Bilgileri ekranından “Harita Bilgilerini Tapu Bilgisine Dahil Etme Özelliği

 • Genel Ajanda ve Kişiye Özel Ajanda’da Günlük, İş Günleri, Aylık ve Yıllık Notları görüntüleyebilme, ajandaya not kaydedebilme, uyarı verebilme ve sonrasında Ajanda Detaylı Arama ekranı ile tüm notları Dava kartı bazında listeleyebilme

 • Ajanda Uyarılarının küçük harfle yazılmasını ve Ajandada görülmesini sağlama adına; “Ajanda Başlık Ve Metin Kayıt Şeklini Değiştirebilme” Seçeneği

 • Dava ve Danışmanlık Kartları dışında “Harici İş Ataması”  yapabilme ve atanan harici iş atamalarını “Bilgilendirme Menüsü”nde görebilme ve harici iş atamalarını sonradan Dava Kartına İlişkilendirme

 • Dava ve Danışmanlık kartı harici olarak her türlü Delil/Evrak aslını saklayabilme. (işletim sisteminde açılabilen her türlü dosya formatına göre)

 • Dava/Danışmanlık kartının sağ üst kısmında bulunan “SARI ÜNLEM İŞARETİ” olarak gözüken buton ile; Dava kartına ait olarak atılan Yapılacak İşler, Ajanda Uyarıları, Otomatik Süre Uyarıları veya Duruşma Bilgileri Uyarılarının görülebilmesi ve çıktı alınabilmesi

 • Dava ve Danışmanlık kartına bağlı veya Dava ve Danışmanlık kartından bağımsız olarak birden fazla toplu evraklarınızı, ÇOKLU EVRAK EKLEME alternatifiyle ekleyebilme ve “Evrak Arama motorundan eklediğiniz evrakları, dosya isimlerine göre artılı olarak arama yapıp ulaşabilme,

 • Müvekkil-Tanımlamalar-Vekalet ekranından birden fazla vekaletname örneğini aynı anda ekleyebilme ve önizleme yapabilme

 • KASA EKRANI’ndan, Dava ve Danışmanlık kartı bazlı gelir ve giderleri ve yeni gider kalemi, gelir kalemi tanımlayarak diğer gelir ve giderleri ekleyebilme ve görüntüleyebilme, tarih, gelir ve gider bazlı döküm alabilme, kasa geliri alanı ve kasa gideri yapanı görüntüleyebilme ve “Açıklamalı” veya “Açıklamasız” olarak çıktı alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • KASA GELİR veya KASA GİDER ekranlarından Dava veya Danışmanlık kartı harici olarak Müvekkillere dair Kasa Bilgileri girebilme

 • GÜNLÜK KASA ile bir önceki günden devreden bakiye ile günlük cari hareketleri, bir sonraki güne devredecek olan bakiyeyi takip edebilme ve “Açıklamalı” veya “Açıklamasız” olarak çıktı alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 • MÜVEKKİL KASASI ile birden fazla Dava ve Danışmanlık kartı olan müvekkillerin cari hareketlerinin tek ekranda görülebilmesi ve sorgu alabilme ve “Açıklamalı” ya da “Açıklamasız” olarak  çıktı alabilme ya da Excel’e aktarabilme

 •  PERSONEL KASASI ile büro personelinin yapmış olduğu masrafların ve almış olduğu tahsilatların tek ekranda görebilme ve personel bazında verilen avans miktarlarının avans iade miktarları ile birlikte istenilen tarih aralığı içerisinde sorgulayabilme, açıklama yazabilme ve “Açıklamalı” ya da “Açıklamasız” olarak  çıktı alabilme  ya da Excel’e aktarabilme

 • Kasa Ekranında “Kullanıcı Bazlı Kasa Kayıtlarını Görme Yetkisi” ile “Kasa Devir” , “Kasa Genel” , “Müvekkil Kasa” , “Personel Kasa” , “Kasa Gelir” , “Kasa Gider”  ve de Dava/Danışmanlık kartlarında yer alan “Masraf” , “Tahsilat” , “Izgara” ve “Müvekkil Hesap”  bölümlerinde yer alan kasa kayıtlarını; Kullanıcıya Ait Kişisel Kayıtlar, Tüm Kayıtlar ve Yetkisiz şeklinde seçenekli olarak görme özelliği

 • Program dilekçelerini ve sözleşmelerini ayrıca listeleyebilme, mevcut dilekçe şablonunu kullanarak yeni dilekçeler oluşturabilme ya da kayıtlı word dosyası halindeki dilekçeyi program içine Değişken Listesi ile ekleyebilme.

 • Farklı arama kriterler ile Dava/Danışmanlık, Vekalet Ücreti, Tebligat, Duruşma, Danışmanlık Ücreti gibi SABİT RAPORLAR alabilme ve söz konusu raporları “Excel” ya da “Open Office” üzerinden çıktı alabilme.

 • Farklı arama kriterler ile Dava, Duruşma,Taahhüt ve Vekalet Ücreti Bilgilerinize ilişkin HIZLI RAPOR alabilme ve söz konusu raporları “Excel” ya da “Open Office” üzerinden çıktı alabilme.

 • Farklı arama kriterler ile istenilen şekilde ve “Tüm Klasörler” üzerinden SERBEST RAPOR alabilme,

 •  “Dava Açılan Mahkeme Sayısı” , “Dava Açılan Dava Türleri” , “Dava Açan Avukat Dosya Sayısı” , “Dava Açılan Dosya Durumları” na göre tek tek ya da toplu olarak SÜTUN ya da PASTAgrafiğine göre ve de tarih aralığına göre de “İSTATİSTİK” alabilme ve çıktı alabilme

 • HESAPLAMALAR ekranı ile İŞÇİ ALACAKLARI HESABI” butonundan “KIDEM/İHBAR TAZMİNATI” , “YILLIK İZİN ÜCRETİ”, “FAZLA MESAİ” , “GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA” , “HAFTA TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA” , “ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ” gibi işçilik alacaklarını hesaplayabilme ve hesaplamalardan TEK TEK VEYA TOPLU OLARAK çıktı alabilme.

 • HESAPLAMALAR ekranından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde pratik DAVA HARÇ HESAPLAMA yapabilme

 • HESAPLAMALAR ekranından "İDARİ YARGI HARÇ HESAPLAMA MODÜLÜ" ile İdari Yargılamada İlk DavaİtirazTemyizKarar Düzeltme harçlarının hesaplamasını yapabilme

 • HESAPLAMALAR ekranından "VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA MODÜLÜ" ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden vekalet ücreti hesaplamasını yapabilme

 • HESAPLAMALAR ekranından BRÜTTEN NETE/NETTEN BRÜTE ÜCRET HESAPLAMA ile BRÜT’TEN NET’E bölümünden; Brüt Ücret İşçi Alacağını,  Dönemsel Bazda Yıllık Net Ücrete Dönüştürülerek Hesaplama ve NET’TEN BRÜT’E bölümünden;Net Ücret İşçi Alacağını, Dönemsel Bazda Yıllık Olarak Brüt Ücret Üzerinden Hesaplamasını yapabilme

 • Hesaplamalar Ekranından “ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ HESAPLAMA” ile arabuluculuk Konusu, Para Olan ya da Para Olmayan veya Parayla Değerlendirilen Arabuluculuk Çözümlerini Dönem bazında hesaplayarak, raporunu alabilme ve Bir ya daBirden Fazla Arabuluculuk Hizmeti üzerinden hesaplama oluşturabilme

 • Standart kullanılan dava kartlarını, Müvekkil, Dosya Avukatları, Dava İl-İlçe, Mahkeme ve Dava türü bilgileri bazında gruplayarak ŞABLON tasarlayabilme ve pratik dava kartları oluşturabilme

 • TOPLU SORGULAMA Ekrandaki; DAVA KARTI OLUŞTURMA Ekranı ile, sorgulanan mahkeme bilgilerini; Taraf ve Safahat bilgileri ile birlikte dava kartı oluşturabilme

 • TOPLU SORGULAMA Ekrandaki; EVRAK SORGULAMA Ekranı ile sorgulanan mahkeme bilgilerine ait evrakları; ister Tümünü, ister "Dosya Adı" na göre arama yaparak evrakları kaydedebilme ya da Dava Kartınıza Aktarabilme. Dava Kartına Aktarılan Evraklardan; "Duruşma Zaptı" Evraklarını Uyap İşlemleri>Duruşma Zaptını Göster kısmından, Diğer Evraklarını Dava>Delil/Evrak Butonundan İnceleyebilme

 • TOPLU SORGULAMA Ekrandaki; DURUŞMA SORGULAMA Ekranı ile,  Aktarılan Duruşma Bilgilerini, "Uyap Duruşma Görüntüleme ve Dava Kartı Oluşturma" Ekranından İnceleyebilme. Dava Ekranında Yer alan “Uyap Duruşma Görüntüleme ve Dava Kartı Oluşturma” Ekranında yer alan Duruşmalardan,  Dava kartı oluşturabime ve Duruşma Bilgilerini Aktarabilme

 • TOPLU SORGULAMA Ekrandaki; SAFAHAT SORGULAMA Ekranından, sorgulanan Safahat Bilgilerini Daha önceden oluşturulan Dava Kartlarına Aktarımını Sağlayabilme

 • Otomatik Data ve Exe Güncellemesi ile Dava Harç, Dava Masraf, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, CMK Ücret Tarifesi, Danışmanlık Ücret Tarifesi ve Döviz Bilgilerinin günlük güncellenmesi ve güncellenen detayı HESAP AYARLARI içerisinden görüntüleyebilme.

 • Dava kartına bağlı değişkenler ile ya da dava kartından bağımsız olarak hem müvekkile hem de borçluya TC Kimlik numarasından ya da cep telefonundan SMS atabilme özelliği

 • SMS şablonları ile Pratik SMS metinleri oluşturabilme

 • KULLANIM AYARLARI ekranı ile kullanım alışkanlığını özelleştirebilme

 • Unutulan şifrelerin tekrar hatırlatılmasını sağlayan ŞİFREMİ UNUTTUM özelliği

 • UYAP DÖKÜMAN EDİTÖRÜ (UDF)’ne dönüştürülen tüm udf dilekçelerini toplu olarak görebilme

 • Birden fazla Dava ve Danışmanlık kartında kullanılmak üzere YENİ MASRAF KALEMİ ve YENİ ŞABLON VEKALET tanımlayabilme.

 • Ayarlar>Yetkilendirme Şifre ekranına ajanda uyarıları için“UYARI GÖSTERME SÜRESİ” özelliği

 • Ayarlar>Genel Ayarlar ekranından Güvenlik Sistemi Ayarları ile Güvenlik Sistemi Ayarları botunu ile kullanılan şifreleri sıfırlayarak periyodik olarak değiştirilmesini sağlayabilme, şifrenin harf ve sayı duyarlılığına bağlı belirleyerek; şifre güvenliğini artırabilme.

 • Programı Siyah, Gri, Karamel, Mavi olarak dört renk temada görüntüleyebilme