Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "AİLE MECLİSİ KARARI KANITLANAMAZSA TÖRE SAİKİNE HÜKMEDİLEMEZ." - 28/08/2008

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, töre cinayetlerinde `aile meclisi kararı` alınmış olmasını şart koştu. Yargıtay, verdiği kararda, `Kardeşe, çocuğa ve gebe olduğu bilinen maktüleye karşı işlenen öldürme suçunun alınan aile meclisi kararı sonucu gerçekleştirildiğini gösteren kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı bu nedenle suçun töre saikiyle işlendiğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığı halde, 5237 sayılı TCK`nun 82/1-d-e-f maddeleri yerine 82/1-d-k maddeleri uyarınca karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir` görüşünü dile getirdi.