Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "Öğrencisini döven öğretmen kasten yaralama suçunun nitelikli halinden yargılanmalı!" - 11/09/2008

Yargıtay, öğrencisini sopayla döverek yaralayan öğretmenin 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren `kasten yaralama` suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi. Patnos Sulh Ceza Mahkemesi`nin verdiği kararı bozan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, öğrencisini döverek yaralayan öğretmenin nüfuzunu kötüye kullanarak yaralama suçunu işlediğine dikkat çekti. Yerel mahkeme, `niteliksiz yaralama` suçundan yargılanan öğretmen hakkında öğrenci velisinin şikayetten vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, öğrencisini döverek yaralayan öğretmenle ilgili verdiği emsal kararda şu görüşleri dile getirdi: `Lise müdür yardımcısı olan sanığın, nöbetçi öğretmen olduğu olay günü, kavga eden iki sınıfın öğrencilerini ayırdıktan sonra kavgayı çıkaranlar arasında bulunan mağdur öğrencisinin eline ağaç sopayla vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikteki yaralama eyleminin, eğitim ve öğretim yükümlülüğü nedeniyle sahip olunan terbiye hakkı ve disiplin yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve 5237 sayılı T.C. Yasa`nın, 86-2-3d maddesinde öngörülen kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak işlediği yakınmaya bağlı olmayan yaralama suçunu oluşturduğu ve TCY nin 23/2. maddesinde belirtilen disiplin yetkisini kötüye kullanma boyutunu aştığı gözetilmeden, eylemin nüfuz kullanılmadığından söz edilmek suretiyle soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı niteliksiz yaralama suçuna dönüştüğü kabul edilerek yetersiz gerekçeyle şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.` Oybirliğiyle alınan karar sonrası, yargılamanın yeniden yapılması için dosya yerel mahkemeye gönderildi.