Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN DAVAYI TAKİPSİZ BIRAKAN AVUKATA GÖREVİ SAVSAMA CEZASI... - 30/10/2008

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, katılan hakkında açılan davayı takip etmek için anlaşıp vekalet alan sonra, katılanın davanın masraflarını vermemesi üzerine duruşmalara katılmayıp, davayı takipsiz bırakan avukatın `görevi savsama` suçundan mahkum edilmesi gerektiğine karar verdi. Daire, bir hukuki uyuşmazlık nedeniyle başkasını temsil etme görevini kabul ederek vekalet ilişkisi kurulmasını sağlayan avukatın, müvekkilinin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmesi gerektiğine dikkat çekti. Duruşmalara katılmayan avukatın, o işe ait vekalet görevini Avukatlık Yasası`nın 41. maddesine göre durumu müvekkiline tebliğinden itibaren 15 gün süre ile sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Daire, verdiği emsal kararında, avukatların görevini, `özen, doğruluk ve onur` içerisinde yerine getirmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, `Sanık avukatın, davayı takipsiz bırakarak katılanın mağduriyetine neden olması eylemi görevi savsama suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal temelden yoksun gerekçelerle beraat kararı verilmesi bozmaya gerektirmiş` görüşünü dile getirdi.