Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETSİZ FAZLA ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU! - 31/10/2008

Danıştay, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin, verilen işleri bitirene kadar normal çalışma saatleri dışında da çalıştırılmasını ve bunun karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmemesini öngören sözleşme maddelerinin yürütmesini durdurdu. Danıştay 12. Dairesi, kararında, Anayasa`nın `Zorla Çalıştırma Yasağı` başlıklı 18. maddesindeki ``hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır`` hükmü ile `Ücrette Adalet Sağlanması` başlıklı 55. maddesindeki `ücret emeğin karşılığıdır` hükümlerine dikkat çekti. Kararda hizmet sözleşmesinin iptali istenen kısmında, personele zorla çalışma yaptırılacağının kesin bir dille ifade edilmesine rağmen, bunun karşılığının ne şekilde telafi edileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamasının, sözleşmenin dayanak aldığı yasaya ve zaruri ve kamu menfaatlerini gerektiren işler dışında zorla çalıştırma yapılamayacağına ilişkin evrensel ve anayasal ilkeye aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.