Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇMA HAKKI DUL KADINA AİTTİR!" - 01/11/2008

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, eşinin ölümünden sonra soyadı değiştirme konusunda dava açma hakkının ancak dul kalan kadına ait olduğunu, üçüncü kişilerin bu konuda dava açamayacağını hükme bağladı. Eşi öldükten sonra dul kalan H.P. adlı kadın, daha sonra başka bir erkekle gayriresmi ilişki yaşamaya başladı. Eşinin ailesi kadının soyadının değiştirilmesi için giyabında dava açtı. Kadının aleyhine sonuçlanan davada yerel mahkeme, kadının eski kocasının soyadını kullanmasının önlenmesine, kocası hanesindeki kaydının kapatılmasına hükmetti. Temyize giden dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ise, yerel mahkeme kararını bozarak, kocası ölen dul bir kadının kendisi dışında üçüncü kişilerin onun soyadının değiştirilmesi için dava açma haklarının bulunmadığını bildirdi.