Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN GSM ŞİRKETLERİNİN YÜKSEK FAİZ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR... - 15/12/2008

GSM abonesi T. Ç., cep telefonu borcuna yüzde 96 faiz uygulayarak hakkında icra takibi başlatan Turkcell`e karşı dava açtı. Bu aşamadan sonra, yargı süreci şöyle işledi: `Başvuruyu değerlendiren Ankara 4. Tüketici Mahkemesi T. Ç.`yi haklı bularak `alacağa yüzde 96 faiz işletilmesi kötü niyettir, bankaların kredi kartlarına uyguladığı faiz oranından bile fazla olan yüzde 96 faiz uygulanması kötü niyettir. Merkez Bankası`nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranlarının uygulanması gerekir` diyerek tüketicinin lehine karar verdi. Karardan sonra Turkcell karara itiraz ederek temyize gitti. Ancak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı onadı. 27 Mayıs 2008 tarihinde verilen karar tüm tüketiciler için emsal teşkil edecek. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi Hakimi Haluk Kahraman`ın verdiği kararın gerekçesinde şöyle denildi: `Temerrüt faiz oranını belirleme yetkisi karşılıklı özgür irade ile kendisine bırakılan tarafın bu konudaki yetkisini sınırsız ve denetim dışı olmayacağı açıktır. Bu yetkinin kullanılması, öncelikle objektif iyi niyet ve hakkaniyet kurallarının gerektirdiği sınırlamaya tabidir. Eş söyleyişle, yetki kendisinde olan taraf böylesi bir belirlemede bulunurken iyi niyet ve hakkaniyete uygun davranmakla yükümlüdür. Satıcı veye sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar, tüketici için bağlayıcı değildir. Yapılan araştırmlalar sonucunda hizmet satan davacı firmanın kredi veren bankalardan daha fazla temerrüt faizini tüketicilerden talep ettiği tespit edilmiştir`