Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

TAKDİR NOTUNA DANIŞTAY ONAYI! - 22/12/2008

Danıştay, öğretmenlerin öğrencilerin okul içi tutum ve davranışlarına göre `takdir hakkı`nı kullanıp not vermelerinin subjektif değerlendirmelere yol açmayacağını, eğitim ve öğretim faaliyetlerine aykırı olmayacağını hükme bağladı. Danıştay 8. Daire, Eğitim-Sen`in Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından yayımlanan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 27/2. maddesinde yer alan, `Öğretmen, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir hakkını kullanıp aritmetik ortalamanın en çok bir not fazlasını dönem notu olarak verebilir` şeklindeki düzenlemenin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı. Eğtim-Sen`in başvurusunu oybirliği ile reddeden Danıştay 8. Daire iptali istenen yönetmeliğin kendi içinde tutarlı olduğu kaydederek `Davacının anılan değişiklikle öğretmenin gözetim ve denetiminin not tespitinde dışarıda tutularak salt ölçmeye ağırlık verildiği ve eğitim öğretim faaliyetinin mekanikleştirildiği yönündeki iddiası, alıntısı yapılan yönetmeliğin çeşitli maddelerinde öngörülen ödev, proje, sözlü gibi uygulamalarla öğrencinin ders içi ve ders dışı faaliyetlerinin öğretmen tarafından gözlemlenebilmesine, değerlendirmeye tabi tutulabilmesine imkan tanınması karşısında itibar edilecek nitelikte değildir` ifadesine yer verdi.