Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "EMRİNDEKİ İŞÇİLERE KÖTÜ DAVRANMAK HAKLI FESİH SEBEBİ!" - 17/01/2009

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emrindeki işçilere iyi davranmayan bir mühendisin iş sözleşmesinin, davranışları nedeniyle feshedilmesini yerinde buldu. Daire, kararında, işçiye iyi davranmanın, `amirin görevi` olduğunu vurguladı. İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini öne süren bir mühendis, feshin geçersizliğine ve işe iade edilmesine karar verilmesi talebiyle dava açtı. İşveren vekili ise davacının verilen görevleri yerine getirmediğini, emrindeki işçilere kötü davrandığını, işçilerin savunmasını almadan ihtar verdiğini, daha önce uyarı aldığını ve iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etti. Yerel mahkeme, davacının iş sözleşmesinin `işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi` nedeniyle feshedildiğini belirterek, davacıya daha önce yetersizliği nedeniyle uyarı verilmişse de bu yönde yeterli araştırma yapılmadığı, somut belge ve bilgi bulunmadığı, davacının üretimde başında bulunduğu bölümde hedeflenen ve gerçekleşen üretim miktarlarına göre verimsizliğinden ve işini sahiplenmemesinden söz edilemeyeceği, davalı tanıklarının halen iş yerinde çalışan işçiler olduğu ve bayanlarına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. İşveren vekilinin temyiz başvurusu üzerine, dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire kararında, dava dosyasındaki bilgilere dayanılarak, üretim bölümünde mühendis olarak çalışan davacının son 8 ay içinde 2 kere eksik iş yapması nedeniyle uyarıldığı belirtildi. Davacının son olarak işin yapılması sırasında, emrindeki işçi ile tartıştığı, tartıştığı işçinin, davacının kendisine hakaret ettiğini bildirdiğine yer verilen kararda, bu olaydan sonra disiplin kurulu kararı ile davacının iş sözleşmesinin, görevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi nedeniyle feshedildiği kaydedildi. Davacının savunmasında, emrindeki işçilerden memnun olmadığını, değiştirilmesini istediği belirtilen kararda, dinlenen tanık anlatımlarından da davacının `işçileri ile sorunlar yaşadığı, insanlarla olan iş ilişkilerinin iyi olmadığının` anlaşıldığına dikkat çekildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, şu değerlendirmelerde bulunuldu: `Davacının amir olarak emrindeki işçilere iyi davranması ve onlara işleri yaptırması, görevinin bir parçasıdır. Bu yönde özenli davranmadığı, yetersiz olduğu, tutanak ve tanık anlatımları ile anlaşılmaktadır. Davacının davranışları, iş yerinde olumsuzluklara yol açmıştır. İş ilişkisinin sürdürülmesi, işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenmez bir hal almıştır. Davacının iş sözleşmesi, davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedilmiştir. Geçerli neden vardır. Davanın reddi yerine, kabulü hatalıdır.` Daire, belirtilen nedenlerle yerel mahkeme kararını bozarak, davanın reddine karar verdi.