Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN DOKTORLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR BİR KARAR DAHA... - 21/01/2009

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, burun kenarındaki kırışıklıkları gidermek amacıyla botoks yaptıran kadının yüzünde meydana gelen ve telafisi mümkün olmayan şekil bozuklukları konusunda hastasını aydınlatmayan doktorun tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin davanın reddi yönünde verdiği kararı bozan Yargıtay, `Hastanın tedavisini üstlenen hastane ve doktorlar, meslek alanı içinde olan bütün kusurlarından hafif de olsa sorumludur. Davalı doktorun hastayı aydınlatma görevini yerine getirip getirmediği araştırılmalıdır` dedi. Davacı kadın, yüzündeki gülümseme çizgi ve kırışıklıkların giderilmesi için 1999 yılı haziran ayında estetik kliniğine başvurdu. Davalı doktor, hastanın yüzüne botoks enjekte etti. Botoks sonrası yüzünde çeşitli reaksiyonlar meydana gelen hastanın, yapılan müdahalelere rağmen yüzünde meydana gelen şekil bozukluğu giderilemedi. Hastanın yüzünde kalıcı yumru kütleler, çöküntüler ve morluklar meydana geldi. Güzelleşmek için botoks yaptıran hasta, cerrahi müdahale ile dahi iyileşme şansı olmadığını öğrenince, kendisine özensiz ve kusurlu botoks yapan doktor ve klinik aleyhine 200 bin YTL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Mahkeme, davacının yüzünde oluşan yumruların, Adli Tıp Kurumu ve Tabip Odası Kurulu raporlarına göre bir komplikasyon sonucu oluştuğunun anlaşıldığını, işin kötü yapılması veya kötü malzeme kullanımı söz konusu olmadığı yönünde rapor düzenlediklerini belirterek, davanın reddine karar verdi. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, hastanın yüzüne botoks uygulayan hekimin ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin bilgi verip vermediğinin tespit edildikten sonra hüküm kurulması gerektiğini belirtti. Daire, kararında şu görüşleri dile getirdi: `Davacının tedavisini üstlenen hastane ve doktorların meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor ve hastane, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Hasta, mesleki bir iş gören vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, görevini ifa etmemiş sayılmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında davalı doktorun, davacıyı aydınlatma borcunu yerine getirip getirmediği tartışılmamıştır. Eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulamaz. O halde, davalının aydınlatılmış onama alma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, ayrıntılı ve gerekçeli rapor tanzim edilmesinin istenmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.`