Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DOĞAL GAZ ZAMMINA DANIŞTAY'DAN VİZE! - 17/02/2009

Danıştay 13. Dairesi, EPDK, `doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırını belirleyen ve BOTAŞ`ın toptan satış fiyatını belirlemesine olanak tanıyan`` 596 sayılı Kararı`nın iptal istemini reddetti. Bir vatandaş, doğal gaz fiyatlarına, 1 Kasım 2006`dan geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 5.8, sanayide yüzde 5.4 oranında zam uygulanmasına dair BOTAŞ Yönetim Kurulu kararı ile bu işlemin dayanağı 22 Aralık 2005`te yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun(EPDK) 596 sayılı Kararı`nın iptali istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, ``sanayide yüzde 5.4 zammın`` iptali istemini ehliyet yönünden, diğer istemleri ise esastan reddetti. Dairenin kararında, EPDK`nın 596 sayılı toptan satış tarifesi hakkındaki kararın iptal istemiyle ilgili yapılan incelemede, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu`na göre toptan satış tarifesinin EPDK tarafından, satış fiyatlarının ise bu esaslar dahilinde doğal gaz alım satımı yapan taraflarca serbestçe belirleneceğinin kurala bağlandığı hatırlatıldı. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile de EPDK`nın doğal gaz fiyatlarının incelenmesinden sorumlu tutulduğu belirtilen kararda, bu yasal düzenlemeler esas alınarak yürürlüğe konulan Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği`nde de toptan satış fiyatlarının Kurul tarafından belirleneceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Kararda, ``4646 sayılı Kanun ve söz konusu yönetmelik uyarınca, doğal gaz piyasasıyla ilgili toptan satış tarifesi hakkındaki Kurul kararında kanuna ve hukuka aykırılık görülmemiştir`` denildi. EPDK`nın 596 sayılı Kararı`nda, doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırının belirlendiği ve bu fiyatın her ay hesaplanacağı formülün saptandığı, BOTAŞ`ın her ay için belirtilen formüle göre hesaplanacak toptan satış fiyatı üst sınırını geçmemek üzere toptan satış fiyatını belirlemesine olanak tanındığı anımsatılan kararda, şunlar kaydedildi: ``Buna göre, BOTAŞ`ın her ay için, Kurulun belirtilen kararında gösterilen formüle göre hesaplanacak toptan satış fiyatı üst sınırını geçmemek üzere uygulayacağı toptan satış fiyatını, eşit taraflara eşit fiyat uygulama prensibine uygun olarak serbestçe belirleyebileceği açıktır. BOTAŞ`ın Kasım 2006 tarihi itibarıyla yüzde 5.8 oranında artış yaparak belirlediği doğal gaz toptan satış fiyatının EPDK`nın 596 sayılı kararında gösterilen formüle göre Kasım ayı için hesaplanan doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırının altında kaldığı anlaşılmıştır. BOTAŞ`ın doğal gaz alım fiyatlarının, ithalat anlaşmalarda belirlenen formül yapısı gereği, petrol fiyatlarına, buna bağlı olarak döviz kuruna endeksli bulunduğu dikkate alındığında, bu değişkenler esas alınarak Kurul`un 596 sayılı Kararı`na göre belirlenen doğal gaz toptan satış fiyatı üst sınırı aşılmaksızın, Kasım ayı itibarıyla yapılan fiyat artış kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.``