Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY'IN MÜLAKAT KRİTERLERİ... - 18/02/2009

İçişleri Bakanlığı`nca gerçekleştirilen kaymakamlık sınavının sözlü aşamasında, 40 puan alarak elenen bir kaymakam adayı, Kaymakam Adayları Yönetmeliği`nin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay`da dava açtı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmeliğin, yazılı sınavda sınav barajı olan 70 ve üzerinde puan alan adaylardan hangilerinin sözlü sınava çağrılacağına ilişkin hükmünün yürütmesini durdurdu. Kurul, yazılı sınavda barajı aşan adaylardan, açılan kadro sayısının 4 katı kadar adayın sözlü sınava çağrılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Sözlü sınava fazla sayıda aday çağrılmasının, yazılı sınavın nesnel sonuçlarını ortadan kaldırdığı vurgulandı. Bunun da idarenin takdir yetkisi üzerinde öznel nedenlerin etkili olmasına yol açtığı belirtildi. Kararda, sözlü sınava yazılıyı geçen adayların “bir katı kadar” adayın çağrılması gerektiği belirtildi. Sözlüye yüksek puan alanların gireceği vurgulandı. Kararda, sözlü sınavın kayda alınması ve komisyonun hangi adaya, hangi notu, neden verdiklerini açıklaması gerektiği kaydedildi.