Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "ÇOCUK ERGİN OLANA KADAR BABASININ SOYADINI TAŞIR." - 26/03/2009

Yargıtay, boşandıktan sonra velayeti kendinde kalan çocuğuna soyadını vermek isteyen annenin açtığı davada, ``çocuğun ergin olana kadar babasının soyadını taşıması gerektiğine`` hükmetti. Boşanma ile velayeti kendisine verilen ancak babasının soyadını taşıyan küçüğün soyadının değiştirilmesi istemiyle Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`ne dava açan annenin talebi, yerel mahkemece kabul edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Dosyayı inceleyen Daire, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu`nun 321. maddesi hükmüne göre evlilik birliği içinde doğan çocuğun ailenin yani babanın soyadını taşıdığını belirtti. 2525 Sayılı Soyadı Kanunu`nun 4. maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı yönünde emredici kural getirildiğine dikkati çeken mahkeme, ``baba soyadını veya çocuk ergin olduktan sonra kendi soyadını usulüne uygun olarak açacağı bir dava sonunda verilecek kararla değiştirmedikçe çocuğun da soyadının değişmeyeceğini`` vurguladı. Kararda, ``Bu itibarla mahkemece, velayet hakkına sahip anne tarafından açılan küçüğün soyadının değiştirilmesi davasının reddi yerine kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur`` denildi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozdu.