Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY AKADEMİK KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI YOLUNU AÇTI! - 26/03/2009

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Sırrı Kar isimli araştırma görevlisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 33. maddesi uyarınca atanmak istemesine ve tüm koşulları yerine getirmesine karşın atanamadı. Kar`ın başvurusu; 7 Ocak 2008 tarihinde toplanan Akademik Kurul kararı ile `ihtiyaç yoktur` gerekçesiyle reddedildi. Başvurunun yapıldığı tarihte Anabilim Dalı`nda bir tane bile araştırma görevlisinin bulunmaması üzerine konu yerel mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme kurul kararlarının yargıya intikal edilemeyeceği gerekçesi ile red kararı verildi. Söz konusu durum Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay`a temyiz edildi. Danıştay 8. Dairesi, Akademik Kurul kararlarının yargıya konu edilebileceğini net bir biçimde ifade ederek, yerel mahkemenin kararı bozdu.