Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "KATKI PAYI ALACAĞI DAVASINDA UYGULANACAK ZAMANAŞIMI SÜRESİ 1 YILDIR" - 06/07/2009

Boşanmadan sonra eşler birbirlerine karşı 10 yıl içinde mal rejimi alacakları, katılım payları için dava açabiliyorlardı. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi son kararında dava zamanaşımı süresini 1 yıl olarak belirledi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, katkı payı alacağında zamanaşımının boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl olduğuna karar verdi. Oysa Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007 yılında vermiş olduğu kararda, edinilmiş mallara katılma alacağı için 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğine karar vermişti. Yargıtay 8.Hukuk Dairesi`nin bozma kararı verdiği dava süreci şöyle gelişti: M.E.K. ile H.A. arasındaki boşanma davası 2004`te kesinleşti. Davacı eş, Davalı adına kayıtlı gayrimenkulün alımındaki katkısı için davanın kesinleşmesinden 2 yıl sonra eşinden katkı payı alma isteğinde bulundu. Aydın Aile Mahkemesi davayı kabul ederek, 16.202 YTL`nin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi. Davalı vekili tarafından temyize gidildi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, `Boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş, görülmekte olan dava ise bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006 tarihinde açılmıştır` diyerek `Bozma` kararı verdi.