Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN SABİT ÜCRETE İLİŞKİN KARAR! - 06/08/2009

Türk Telekomünikasyon A.Ş`ye sabit ücret hakkında açılan davada Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen direnme kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından Türk Telekom lehine bozuldu. Türk Telekom`un yayımlanan açıklamasında, Türk Telekom`un sunduğu telefon hizmetlerine uygulanan sabit ücret hakkında bir abone tarafından açılan davada alınan kararın şirketçe temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi`nin Türk Telekom lehine karar verdiğinin bildirildiği hatırlatıldı. Bu gelişme üzerine, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin tüketici mahkemesi sıfatıyla direnme kararı verdiği belirtilen açıklamada, `Konu Yargıtay`a intikal etmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından söz konusu direnme kararına karşı Şirketimiz lehine bozma kararı verilmiştir` denildi.