Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: HASTANEDE İNTİHAR EDİLMESİ HALİNDE HASTANE KUSURLUDUR! - 24/10/2009

Yargıtay, intihara kalkışan bir kişinin, kaldırıldığı hastanede intihar etmesinde hastaneyi kusurlu buldu. Davalı hastane, intihar eden hastanın yakınlarına tazminat ödeyecek. İntihara kalkıştığı için özel bir vakıf hastanesine kaldırılan kişi, hastaneye yatırıldığının ertesi günü, yattığı odanın yanındaki boş odaya geçerek, televizyon kablosuyla intihar etti. İntihar eden kişinin yakınları, hastane hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Bakırköy 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı hastanenin olayda kastı, ihmali ve kusuru bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. Dairenin kararında, intihara eğilimli olması nedeniyle hasta hakkında, 'yakın gözlem altına alınması' gerektiğine ilişkin form düzenlendiği, hastaya yakın gözlemin de hastane personelince yapılması gerektiği belirtildi. Davalı hastanenin bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmediğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, hastanın, odasının yanındaki boş odaya girmesine engel olunamadığı ve bu odada bulunmaması gereken televizyon kablosunu kullanan hastanın intihar etmesi nedeniyle hastanenin kusur ve ihmalinin bulunduğu ifade edildi. Yargıtayın bozma kararına uymayan Bakırköy 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddi yönündeki ilk kararında direndi. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını, 13. Hukuk Dairesi gerekçeleri doğrultusunda bozdu.