Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN İKİ KARDEŞİN TELEFON KAYDININ DELİL SAYILAMAYACAĞINA İLİŞKİN KARAR... - 27/10/2009

Yargıtay, telefon dinleme kayıtlarının delil kabul edilmesi konusunda tartışılacak bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, mahkeme kararıyla dinlenseler ve konuşmalarında suç unsuru olsa bile belli seviyedeki akrabaların kendi aralarında yaptığı konuşmaları delil kabul etmedi. Kararın veriliş süreci İstanbul’da bir kişinin öldürülmesi ile başladı. Savcılık soruşturmasında şüpheler İ. ve M. kardeşler ile babaları üzerinde yoğunlaştı. Her üç ismin de telefonları mahkeme kararıyla dinlendi. Dinlemelerde cinayeti M. nin işlediği, kardeşinin de azmettirdiğini gösteren konuşmalar tespit edildi. Yapılan yargılamada elde edilen telefon dinleme kayıtlarına dayanılarak M. “tasarlayarak adam öldürmek”, İlhan Yıldız da “bu suça azmettirmek”ten ömür boyu hapse mahkum edildi. Baba ise beraat etti. AKRABA BAĞINA DİKKAT ÇEKTİ Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1`inci Ceza Dairesi, iki kararı onarken, delil kabul edilen telefon konuşmalarında kardeşini azmettirdiği yönünde sözler geçen İ`nin durumunu tartıştı. Daire, CMK`nın telefon dinleme koşullarını içeren 135`inci maddesindeki `Şüpheli veya sanığın, tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması halinde, alınan kayıtlar derhal yok edilir` hükmünü dikkate aldı. Daire, sanık İ.nin diğer sanık ile kardeş olduğuna ve yine CMK`nın 45`inci maddesine göre aralarında, `tanıklıktan çekinme`ye olanak veren akrabalık ilişkilerinin var olduğuna işaret etti ve yerel mahkemenin kararını `telefon dinleme tutanakları kanun dışı elde edilmiş delil niteliğindedir` diyerek bozdu. Daire`nin kararında, Sanık İ. hakkında telefon dinleme dışındaki delillerin cinayeti azmettirdiğine hükmetmek için yeterli olmadığı belirtildi ve sanığın beraati istendi.