Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: İÇİNDEN KIL ÇIKAN İLAÇ AYIPLI MAL STATÜSÜNDEDİR! - 27/01/2010

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, içinden kıl çıkan ilacı “ayıplı mal” kabul ederek, ilaç nedeniyle tedavideki psikolojik sürecin aksaması nedeniyle, üretici firmanın hastanın ailesine manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bodrum’da bir aile, epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için tam ve yarım doz halinde kullandıkları ilacın içinden kıl çıktığı gerekçesiyle ilacı üreten firma aleyhine manevi tazminat davası açtı. Aile, ilacın içinden çıkan kıl nedeniyle çocuklarının ilaçtan tiksindiği ve tedavi sürecinin olumsuz etkilendiğini öne sürdü. Davanın görüldüğü Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de “ilacı kullanması gereken çocuğun herhangi bir bedensel zarara uğramadığı ve bu yüzden ölmediği” gerekçesiyle ailenin manevi tazminat talebini reddetti. Ailenin yerel mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu. Daire kararında, ilacın içinden kıl çıkmasıyla “ayıplı mal” statüsüne girdiğine işaret ederek, yaşanan olayın ilacın her kullanılmasında hatırlanacak, tedavideki psikolojik etkiyi olumsuz yönde etkileyecek, tiksinti ve isteksizlik yaratarak, hasta çocuğun ruhsal bütünlüğünü ve bedensel sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte olduğunu kaydetti. Ayıplı mal sayılan ilaç nedeniyle hasta çocuk ve ailesinin yaşadıkları olaydan etkileneceğini kabul eden Daire, ilaç firmasının davacı aileye manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bozma kararının ardından davayı yeniden görüşecek olan Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilk kararında direnir ve ilaç firması da temyiz ederse, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nda görüşülecek.