Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN: AYIPLI MAL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TEMİNİ İÇİN DAVA AÇMA SÜRESİ 3 YILDIR! - 08/02/2010

Ankara`da 2005 yılında meydana gelen kazada otomobilin hava yastığı açılmadığı için boynu kırılarak yaşamını yitiren sürücünün babası 3 yıl sonra hakkını aradı. Baba T.O, Ankara 1. Tüketici Mahkemesi`ne yaptığı başvuruda, oğlunun hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptığını anlattı. Söz konusu çarpmanın çok güçlü olmasına rağmen otomobilin hava yastıklarının açılmaması nedeniyle oğlunun yaşamını yitirdiğini belirten T.O, zararının tazminini istedi. Ankara 1.Tüketici Mahkemesi, otomobilin kusuru sonradan ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıl içinde dava açılması gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme, olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiği için davanın zamanaşımına uğradığını belirterek, talebi reddetti. Ancak temyiz başvurusunu görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 8 Nisan 2009`da aldığı kararla yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ayıplı mal nedeniyle uğranılan zararın temini için dava açma süresinin ise 3 yıl olduğunu belirtti. Yargıtay, bu sürenin konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 5 yıl olduğuna vurgu yaptı. Yargıtay, yerel mahkemenin tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda inceleme yaparak araçta bir üretim hatası olup olmadığını araştırmasını ve vardığı sonuca göre de karar vermesini istedi.