Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: SOYADI DEĞİŞİKLİĞİNDE YAŞIYOR OLMAK ŞART! - 30/06/2010

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, vefat eden bir kişinin soyadını değiştiren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire kararında, `Ölü olduğu belirlenen kişinin soy isminin değiştirilmesine ilişkin davanın reddine karar verilmesi gerektiği` ifade edildi.

Davacı İ.A., babasının soyadının nüfus kayıtlarında yanlış gözüktüğünü ve bunun karışıklığa yol açtığını ileri sürerek soyadın değiştirilmesi talebiyle K… Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Davayı görüşen mahkeme istemi yerinde görüp, davacının babasının soyadını değiştirdi.

Bunun üzerine, yerel mahkeme kararı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edildi. Davanın temyiz incelemesini yapan, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanununun 27. maddesinde `haklı sebebin varlığı halinde ismin değişmesine ve bu değişikliğin nüfus siciline kaydedilmesine imkan verilir` şeklindeki hükmü anımsattı.

Bu hakkın da kişiye `sıkı sıkıya bağlı olduğu` kaydedilen kararda, soyadı değişikliği isteminin sadece kişinin kendisinin talebiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Yerel mahkemenin vefat eden bir kişinin soyadını değiştiremeyeceği ifade edilen Daire kararında, `Ölü olduğu belirlenen kişinin soy isminin değiştirilmesine ilişkin davanın aktif husumet ehliyeti yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir` denildi.

Daire, yerel mahkeme kararını oy birliği ile bozdu.