Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: YANLIŞ TAPU KAYDINDAN HAZİNE SORUMLUDUR! - 30/06/2010

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, tapu kaydının tutulmasından doğan tüm zararlardan, 'Tapu kaydını yöntemine uygun tutmayan, özel mülkiyete konu olamayacak yere tapu düzenleyen Hazine`nin sorumlu olduğuna' hükmetti. 

 

Vakfıkebir'de yaşayan A. S. 'ye ait arazinin tapusu, Hazine tarafından 'arazi kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı' gerekçesiyle iptal edildi.

 

Bunun üzerine A. S. ye, 1998 yılında satın aldığı arazinin kıyı kenar çizgisi içinde kaldığına dair tapu sicilinde bir açıklama bulunmadığını, hiçbir kusuru olmadığı halde tapusu iptal edildiği için zarara uğradığını öne sürerek, zarardan sorumlu olduğunu iddia ettiği Hazine aleyhine tazminat davası açtı.

 

Davayı görüşen Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, arazi ve üzerindeki binanın toplam değerinden yüzde 10 indirim yapılarak, Hazine'nin A. S.`ye 174 bin 41 TL ödeme yapmasına karar verdi.

 

Kararın Hazine tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesince görüşüldü. Daire, 'Tapu kaydının tutulmasından doğan tüm zararlardan, tapu kaydını yöntemine uygun tutmayan, özel mülkiyete konu olamayacak yere tapu düzenleyen Hazine'nin sorumlu olduğuna' karar verdi.

 

Arazinin gerçek değeri üzerinden yapılan indirim oranının az olduğuna işaret eden Daire, daha üst düzeyde indirim yapılmak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu.

 

Bozma kararının ardından, dava Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tekrar görüşülecek. Yerel mahkeme ilk kararında direnirse, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.