Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: TECAVÜZE YARDIM ETMEK DE NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIDIR! - 07/07/2010

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, “ırza geçme eylemini” gerçekleştirenle, eyleme engel olmayıp yardım eden kişinin de müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, kişinin “ırza geçme eylemini” gerçekleştirmese bile “nitelikli cinsel saldırı” suçunu işlemiş kabul edileceğine hükmetti.

 

İki kişi tarafından kaçırılıp tecavüze uğradığını iddia eden kadın ile olayın tanığı kocası tarafından, sanık M. hakkında, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve kasten yaralama suçlarından, diğer sanık İ. hakkında ise nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

 

Davayı görüşen mahkeme, M”nin nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık İ”nin ise nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyetlerine karar verdi.

 

Bunun üzerine yerel mahkeme kararının sanıklar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi”nin gündemine geldi.

 

Temyiz incelemesini yapan Daire, sanıkların çifti kaçırmasının ardından, sanık M”nin davacı kadına tecavüz ettiğini, diğer sanığın ise tecavüz sırasında kadının eşini araçtan inmesine engel olduğu ve olayın başından beri mağdurların direncini kırmaya yönelik söz ve eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığını ifade etti.

 

Daire kararında, TCK”nın 37”nci maddesinde yer alan “Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur” şeklindeki hüküm anımsatıldı. Kararda, sanık İ”nin nitelikli cinsel saldırı suçuna “müşterek fail olarak katıldığı” belirterek sanığın itirazını reddeden Daire, diğer sanığında temyiz itirazını kabul etmedi.