Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY’DAN: “DOMUZ BÜYÜSÜ” YAPMAK İŞVEREN VE TEMSİLCİSİNİN HAYSİYETİNİ KIRICI, İTİBARINI ZEDELEYİCİ SATAŞMA NİTELİĞİNDEDİR! - 09/08/2010

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ‘domuz büyüsü’ yaptığı gerekçesiyle işten atılan personelin açtığı davada işe dönmesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu. Aydın’ın Didim Belediyesi, bir kadın işçinin, yanında bir başka kadın işçi olduğu halde belediye başkanı ve sekreterinin bulunduğu odanın kapısına bir şeyler sürdüğü, pet şişe ile yerlere sıvı döktüğünü kamera kayıtlarına dayanarak belirlemişti. Bunun üzerine ‘domuz büyüsü’ yaptığı iddiasıyla belediyedeki işinden çıkarılan işçiler, belediye başkanı aleyhine dava açtı. Davacılar, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini öne sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadelerine karar verilmesini istediler. Davayı görüşen yerel mahkeme, işçileri haklı bularak göreve dönmesine karar verdi.

 

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay kararında, ‘Belediye başkanının kapısına bir takım sıvı şeyler sürülmesi, kapısı önüne sıvı dökülmesinin sabit olması halinde olayın basına da ‘domuz büyüsü’ olarak yansıması karşısında, bu tür davranışların işveren ve temsilcisinin haysiyetini kırıcı, itibarını zedeleyici ve sonuç olarak sataşma niteliğinde olacağı’ değerlendirmesinde bulundu.

 

Habere konu olan 9. Hukuk Dairesi’nin 2009/44823 E. 2010/5303 K. sayılı içtihatının programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.