Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY'DAN EMEKLİ-SEN'E İYİ HABER! - 07/11/2007

Danıştay 10. Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı `nın aralarında Emekli-Sen`in de bulunduğu bazı kuruluşların faaliyetlerine izin verilmemesi yönündeki talimatını iptal etti. Danıştay, oybirliği ile alınan iptal kararına gerekçe olarak, Türk hukukunda sendika dernek gibi oluşumların izin koşuluna bağlı olmamasını gösterdi. Kararda, idarenin anılan tüzel kişiliklerin kuruluş ve faaliyetlerine müdahale etmemesi esasının benimsendiğine dikkat çekildi . Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi , Ekim ayında Emekli-Sen`in kapatılmasına karar vermişti. Sendikanın temyiz başvurusu üzerine dava Yargıtay `da karara bağlanacak. Emekli-Sen yetkilileri, Danıştay kararının Yargıtay `a iletileceğini açıkladı.