Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY’DAN: KOCANIN AİLESİNE HAKARET EDEN KADIN KOCA İLE AYNI DERECEDE KUSURLUDUR! - 27/08/2010

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında önemli bir karara imza attı. Daire, karşılıklı boşanma davası açan çiftten, kocanın kadına tazminat ödemesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, bozma gerekçesi olarak da kadının eşinin ailesine sürekli "hakaret etmesini" gösterdi.

 

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çiftin, davasını görüşen yerel mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe göstererek çiftin boşanmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca evlilik birliğinin sarsılmasında kocanın daha kusurlu olduğu kanaatine vararak, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

 

Bunun üzerine, davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden kadının da kocasına ve kocasının ailesine sürekli olarak ağır sözlerle hakaret ettiğinin anlaşıldığını vurguladı. Söz konusu olaylara göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadının da koca ile aynı derecede kusurlu olduğuna işaret edilen Daire kararında, "Bu husus gözetilmeden davacı-davalının tamamen kusurlu kabul edilmesi doğru olmadığı gibi, eşit oranda kusurlu olan davalı davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi de doğru bulunmamıştır" denildi. Daire, yerel mahkemenin kararını kısmi olarak bozdu.