Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY’DAN: PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ OBJEKTİF ÇÖZÜM SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMALIDIR! - 02/10/2010

Performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan bankacının, mahkeme kararıyla işe iadesine karar verildi.

 

Özel bir bankada portföy yöneticisi olan davacı, 2006 yılında ``performans düşüklüğü`` gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Davacı, işten çıkarılmasının ardından Kadıköy 2. İş Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvurarak, işe iade davası açtı. Ancak yerel mahkeme, bilirkişinin hazırladığı rapor doğrultusunda talebi reddetti.

 

Davacının temyize gitmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararına yapılan itirazı görüşüp hazırladığı gerekçeli kararda, davacının performansının düşük olduğu gerekçesiyle savunmasının alınarak iş sözleşmesinin feshedildiğinin görüldüğü belirtildi.

 

Davacının da performans düşüklüğü sorununun çözümü için ilgili eksikliklerin çalışanlara bildirilerek ortak çözüm yöntemlerinin araştırılması gerektiğini beyan ettiği hatırlatılan kararda, şu görüşler dile getirildi:

 

``Mahkemece dava dosyası bilirkişiye tevdi edilerek, performans yönünden araştırma yapılması talep olunmuşsa da ibraz edilen bilirkişi raporlarında, davacının savunmasında belirttiği hususlara değinilmediği gibi davalı işveren tarafından oluşturulan performans değerlendirme sisteminin `genel, objektif, çözüm sağlama amacına yönelik, çalışanlar ve işveren arasındaki işbirliği` esasına dönük olup olmadığı yönünde bir açıklama da içermediği anlaşılmaktadır.``

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu gerekçeyle kararı bozmasının ardından Kadıköy 2. İş Mahkemesinde yeniden görülen davada, D. D`nin ``talebinin kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine`` karar verildi.

 

D.`nin avukatı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bozma kararının ardından yerel mahkemenin verdiği kararı değerlendirerek, işverenlerin performans değerlendirme sistemiyle ilgili kriterlerini, karardaki kriterlere göre ayarlaması gerektiğini belirtti.

 

Habere konu olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008/27863 E. 2008/11775 K.  sayılı içtihadının programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.