Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY’DAN KAMUYA AÇIK MEKANLARDA MÜZİK YAYININA İLİŞKİN KARAR! - 16/09/2010

Danıştay, gürültü yapan eğlence merkezleri konusunda da ilginç bir karara imza attı. Danıştay 6. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Encümeni`nin çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla 2006 yılında aldığı kararı iptal ederek, belediyelerin kamuya açık mekanlarda müzik yayını yapan işyerlerinin kapanış saatini belirleme yetkisi olmadığına karar verdi. Ancak bu karar, işletmelerin açık mekanlarda istediği gibi müzik yayını yapabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü 4 Haziran 2010 tarihinde yapılan son düzenlemeyle saat belirleme yetkisi mahalli çevre kurullarına verildiğinden, karar mevcut uygulamayı etkilemiyor. Açık havada müzik yayını yapan işyerlerinde elektronik olarak yükseltilmiş müziğin bitiş saati 23.59 olarak uygulanmaya devam edecek.

 

İstanbul`da açık mekanda canlı ve müzik cihazlarıyla yayın yapan bir işletme, `kamuya açık eğlence yerlerinde haftanın cuma ve cumartesi günlerinde saat 01.00`den, diğer günlerde ise saat 24.00`ten sonra müzik yayını yapılmasının yasaklanmasına ve kapanış saatlerinin bu şekilde belirlenmesine`` ilişkin İBB Encümeni`nin 3 Ağustos 2006 tarihli kararının iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi`nde dava açmıştı. Davayı görüşen mahkeme, `büyükşehir belediyesinin gürültünün önlenmesi amacıyla işletmelerin çalışma saatlerini ve çalışma koşullarını düzenleyebileceği ve bunun için ek tedbirler alabileceğini`` belirterek, iptali istenen kararın hukuki bir işlem olduğuna karar vermişti. İdare mahkemesinin kararının işletmeci tarafından temyiz edilmesi üzerine dava dosyası Danıştay 6. Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak belediyenin bu konuda bir yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

 

Ancak Danıştay`ın verdiği bu karar, mevcut uygulamayı etkilemiyor. Çevre Yönetimi Genel Müdürü son düzenlemeyle saat belirleme yetkisi mahalli çevre kurullarına verildiğinden, kararın mevcut uygulamayı etkilemeyeceğini söyledi. Danıştay`ın kararının sadece İBB Encümeni`nin aldığı karara yönelik olduğunu vurgulayan Akça, `4 Haziran 2010 tarihinden itibaren eğlence yerlerine yönelik saat sınırlaması mahalli çevre kurulları tarafından uygulanmaktadır. Açık havada müzik yayını yapan işyerlerinde elektronik olarak yükseltilmiş müziğin bitiş saati 23.59 olarak uygulanmaya devam edecek.` şeklinde konuştu.

 

Habere konu olan Danıştay 6. Dairesi’nin 2008/4811 E. 2010/3763 K. sayılı içtihatının programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.