Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: EVLİ BİR KADINLA YAŞANAN İLİŞKİ KOCANIN İZNİ OLMADIĞI İÇİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNU OLUŞTURUR! - 08/10/2010

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, evli bir kadınla ilişki kurmanın aynı zamanda `konut dokunulmazlığını ihlal` olarak değerlendirileceğini vurguladı. Daire, karara gerekçe olarak da böyle bir durumda yaşamın doğal akışına göre kocanın rızasının olamayacağını gösterdi.

 

Davaya konu olan olayda, işini erken bitirip, evine giden koca, karısının kapıyı geç açmasından şüphelenerek evi araştırdı ve karyolanın altında yarı çıplak biçimde A.Y`yi yakaladı.

 

Bunun üzerine `konut dokunulmazlığını ihlal suçundan` sanık A.Y. hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme, kocanın aile reisi olması kuralının kalktığını belirterek, sanığın konuta sevgilisinin rızasıyla girdiğini ve bu nedenle konut dokunulmazlığını bozma suçunun yasal öğelerinin oluşmadığını kaydetti ve sanığın beraatine karar verdi.

 

Davacı koca, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz incelemesini yapan daire, olay gecesi sanığın, sevgilisinin kocasının bulunmadığı sırada sevgilisinin rızasıyla evine girdiğinin anlaşıldığını kaydetti. Ancak, böyle bir eylemde, yaşamın olağan akışına göre, kocanın rızasının bulunduğunun düşünülemeyeceğini ifade eden daire, `konut ihlalinin gerçekleştirmiş` olduğunu savundu.

 

Evli bir kadınla ilişki kurmanın, evlilikte bağlılık yükümlülüğünü öngören Türk Medeni Kanunana, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu ve kocasının haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunun açık olduğu kaydeden Daire, `Böyle bir ilişkinin kendi evinde kurulmasına, kocanın rızasının olması elbette düşünülemez ve varsayılamaz` değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Olay gecesi sanığın, kocasının rızasının söz konusu olmayacağını bilerek ve kendi iradesiyle konuta girdiği ve varsayılan rızasızlık nedeniyle de atılı suç oluştuğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile sanığın beraatıne karar verilmesinin doğru olmadığını belirten daire, yerel mahkeme kararını bozdu.