Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: ÖLMÜŞ KİŞİNİN ADININ DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR! - 09/12/2010

Yargıtay, ad düzeltilmesi işleminin ilgilinin isteği üzerine yapılabileceğine, ölmüş kişinin adının düzeltilmesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

 

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'da bir kişi 2008 yılında vefat eden annesinin 'Şahzane' olan adının 'Şahzene' olarak düzeltilmesi istemiyle Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nde dava açtı.

 

Davayı kabul eden Mahkeme, 'Şahzane' ismini 'Şahzene' olarak düzeltti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme`nin kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

 

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de 'ad düzeltilmesinin şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğuna' işaret ederek, ad düzeltilmesinin ancak ilgilisinin isteği üzerine yapılabileceğine hükmetti.

 

Daire, davacının ölü annesinin adının düzeltilmesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna karar vererek, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu.

 

Habere konu olan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin 2010/9115 E. 2010/13508 K. sayılı içtihadının programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.