Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN CİNSEL TACİZ SUÇUNDA - 19/01/2011

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, cinsel saldırıya maruz kalan kadının ruh sağlığında meydana geldiği iddia edilen bozulmanın "kalıcı olup olmadığının" belirlenmesi ve kararın ona göre verilmesi gerektiğini kaydetti.

Davaya konu olan olayda H... Ö..., bir kadına ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce cezalandırıldı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak, bozma gerekçesinde cinsel saldırıya maruz kalan kadının Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunca muayenesinin yapıldığını, hazırlanan raporda mağdurenin daha önce depresyon nedeni ile tedavi gördüğünün belirlendiğini ifade etti. Kadının, olay nedeni ile ruh sağlığının bozulduğunu iddia ettiği anımsatılan Daire kararında, "Ruh sağlığında meydana gelen bozulmanın "kalıcı olup olmadığını' değerlendirilmemiş olması da gözetilerek, mağdurenin dosya ile beraber aynı Kurula sevkinin sağlanarak; olay nedeni ile ruh sağlığının bozulup bozulmadığı ve bunun kalıcı nitelikte bulunup bulunmadığının saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması gerekir" denildi. 

Habere konu olan Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 07.04.2010 Tarih 2010/657 Esas 2010/2746 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.