Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NDAN SIFIR OTOMOBİLİ GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE BOZULAN TÜKETİCİLERE İYİ HABER!!! - 04/05/2011

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davalı şirketin tüketicinin "ücretsiz onarım" talebiyle dava açtığı, bu talebi değiştirip, aracın yenisiyle değiştirilmesini isteyemeyeceğine ilişkin karar düzeltme talebini de önceki gün oybirliği ile reddetti. Karar kesinleşti. Hürriyet'in haberine göre davalı, şirket aracı sıfır kilometre yenisi ile değiştirecek. Bu kararın alınmasını sağlayan olaylar şöyle gelişti:

A... K... 22.03.2005'te, ...-liraya aldığı sıfır kilometre aracı motorunun teklediği şikayetiyle yetkili servise götürdü. Servis yetkilileri araçta kullanım hatası olduğunu, ancak bedeli karşılığında tamir edeceklerini bildirdiler. A... K... tamir ücretini ödemeyince, araç serviste kaldı.

A... K.. bilirkişiye araçta teknik-mekanik arıza olduğu tespiti yaptırıp, servisteki aracı kullanmadığı için doğan tazminat hakkını saklı tutarak, "ücretsiz onarım" talebiyle 25.08.2006'da dava açtı. Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava sürerken A... K... dilekçeyle "gizli ayıplı" çıkan aracın onarımı yerine sıfır kilometre yenisiyle değiştirilmesini istedi. 

Tüketici mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan mahkeme, bilirkişilerce, arızanın satın alma sırasında fark edilemeyecek üretim hatasından kaynaklanan "gizli ayıp" olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre davacıyı haklı görerek, aracın ıslah talebi doğrultusunda sıfır kilometre yenisi ile değiştirilmesine karar verdi. Yargıtay temyizde, ıslah dilekçesiyle, talebin değiştirilemeyeceğine, ücretsiz onarım yönünde kullanılan tercih hakkının aracın yenisiyle değiştirilmesi şekline dönüştürülmeyeceğine hükmetti. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını 20.04.2009'da oybirliği ile bozdu.

Dosya yeniden yerel mahkemeye gitti. Mahkeme, davacı araç sahibinin yanlış bilgilendirilip oyalanarak, doğru tamirin yapılmadığına dikkat çekti. Tüketicinin "gizli ayıplı" çıkan malda ıslah yoluyla tercih hakkını değiştirebileceği şeklindeki ilk kararında direndi. Beş yıldır süren dava, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul, 29.09.2010'da mahkemenin aracın yenisiyle değiştirilmesinde direnme kararını onadı. Davalıların karar düzeltme talebini ise Kurul, 29 Nisan Cuma günü oybirliği ile reddetti.

Hukuk Genel Kurulu'nun kararında şöyle denildi: "Dava dilekçesinde davacının onarım hakkını kullanmış olması yargılama sırasında aracın gizli ayıplı olduğunun ortaya çıkmasından sonra davacının bu tercihini aracın ücretsiz değiştirilmesi şeklinde kullanmasına engel olarak gösterilemez. Davacı sözleşmeyi ayakta tutarak, malın yenisi ile değiştirilmesini istediğine göre davalılar tüketicinin tercihine göre sorunun çözümlenmesi ile yükümlüdür. Açıklanan tüm bu olgu ve yasal düzenlemeler karşısında yenisi ile değiştirilmesini isteme koşulları gerçekleşen araca ilişkin olarak dava dilekçesinde tercih hakkını ücretsiz onarım yönünde kullanan davacının ıslaha gerek olmaksızın aracın misliyle değiştirebileceği kuşkusuzdur." 

Habere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 29.09.2010 Tarih 2010/13-389 Esas 2010/429 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.