Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN BELEDİYELERİN İSTİMLAK UYGULAMASI HAKKINDAKİ KARARI!!! - 13.07.2011

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, belediyelerin istimlak bedellerinin günün rayiçlerinin üzerinden ödenmesine hüküm getirdi. Bu karar açılacak tüm davalar için geçerli olacak.

Şimdiye kadar yapılan uygulamayla herhangi bir belediye, mülkün üzerine okul veya yeşil alan yapılması gibi nedenlerle istimlak şerhi koyabilirken, vatandaşın mülkü de bağlı hale getiriliyordu. İstimlak bedeli ise okul ya da yeşil alan ne zaman yapılırsa o zaman ödeniyordu. Fakat istimlak sürelerinin çok uzun yıllar sürmesi vatandaşları çok zor durumda bırakıyordu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu kararla, artık mülkiyet hakkının bağlanması söz konusu olmayacak. Bu bağlamda, belediye istimlak ya da kamulaştırma yoluna gittiği takdirde, mülkün bedelini hemen ve defaten ödemekle zorunlu kılınacak.

Habere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 15.12.2010 Tarih 2010/5-662 Esas 2010/651 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.