Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

RİSKLERE KARŞI ONAY ALMAYAN DOKTORUN HASTASINI BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU - 12.08.2011

Yargıtay, botoks operasyonu sonrasında estetik ameliyatla bile düzeltilemeyecek komplikasyon gerçekleşen hastanın açtığı dava üzerine, doktordan operasyon öncesinde hastasını bilgilendirdiğini ispatlamasını istedi.

Yüzündeki gülümseme çizgi ve kırışıklıkların giderilmesi için bir kliniğe başvuran kadına Doktor H... tarafından yüzüne dolgu malzemesi enjekte edildi. Kısa süre sonra gençleşmek isteyen kadının yüzende çeşitli reaksiyonlar oluştu. Yeniden kliniğe gelen kadına, doktoru H..., iyileştirme vaadi ile müdahalelerde bulundu ancak, her seferinde durumu daha da kötüleşti, yüzünde kalıcı yumru kütleler, çöküntüler ve morluklar oluştu. Bunun üzerine çeşitli doktorlara giden kadına, uzmanlar "cerrahi müdahale ile dahi iyileşme şansı olmadığını" belirttiler. Gençleşmek uğruna yüzünde derin izler oluşan kadın, uğradığı zararın maddi olarak karşılanması için yüzüne dolgu malzemesi enjekte edilen kliniğe ve doktora dava açtı.

Davacının şikayeti üzerine Doktor H.,. Tabip Odası Onur Kurulunda ifade verdi. Savunmasında, hastasına yapılacak işlemin ayrıntılarını anlattığını belirten doktor, "dolgu malzemesinin doğal bir madde olduğunu söylediğini, ancak her maddenin alerji yapma riski bulunduğunu anlattığını" ifade etti. Hastasını nadiren de olsa bir komplikasyon oluşabileceği konusunda uyardığını, ancak böyle bir yan etki oluşması halinde tedavi edilebileceğini anlatan Doktor H..., ancak söz konusu bilgilendirmenin yazılı olarak yapılmadığının ve onama belgesi alınmadığına dikkat çekti.

Tabip Odası Onur Kuruluna verilen ifadeleri değerlendiren K... 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davacının tazminat talebini reddetti. Karara itiraz üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin gündemine gelen dosya yeniden incelendi. Daire, Doktor H...'nin, hastasına müdahalenin komplikasyonları konusunda aydınlattığını yazılı belge ile ispat edemediğine dikkat çekti. Oluşan komplikasyonların tedavisinin de mümkün olmadığını belirten Daire, yerel mahkeme tarafından davalı doktorun, hastasını aydınlatma borcunu yerine getirip getirmediğinin tartışılmadığını vurguladı. Daire'nin kararında, yerel mahkemenin "eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulamayacağı" ifade edildi. Davacının yüzünde oluşan yumruların, Adli Tıp Kurumu ve Tabip Odası Onur Kurulu raporlarına göre bir komplikasyon sonucu oluştuğunun anlaşıldığının ifade edildiği kararda, doktorun hastasını yapılan uygulama sonrasında yeterli bilgilendirme yapıp yapılmadığının araştırılması istendi. Ayrıntılı ve gerekçeli raporun tanzim edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yargıtay, kararın elde edilen bilgiler ışığında verilmesi gerektiğini belirtti.

Habere konu olan 13.Hukuk Dairesi'nin 18.09.2008 Tarih 2008/4519 Esas 2008/10750 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.