Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: İZİNSİZ AĞAÇ KESENİN ÖLÜMÜ HALİNDE CEZASI MİRASÇILARINDAN ALINABİLİR... - 03.10.2011

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, izinsiz ağaç kesenin ölmesi halinde cezasının mirasçılarından alınmasına hükmetti.

K...' nın G... ilçesinde "ormanlık alanda açma ve faydalanma" suçundan cezalandırılan N... A... vefat edince, ceza mirasçılarından talep edildi.

Mirasçılar, orman alanını işgal ve orman alanından faydalanma nedeniyle ağaçlandırma giderini ödemeyi reddedince haklarında "alacak" davası açıldı.

Davanın görüldüğü yerel mahkeme "suç ispatlanamaz" diyerek davayı reddetti ve dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay ölen kişinin mirasçılarının ağaçlandırma gideri ile sorumlu tutulmaları gerektiğine hükmetti.

Habere konu olan 4. Hukuk Dairesi'nin 29.03.2010 Tarih 2009/7386 Esas 2010/3595 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.