Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: ÖLMÜŞ BİR KİŞİ ALEYHİNE ARKASINDAN HABER YAPILMAZ!!! - 03.10.2011

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ölen kişinin hakkında yapılan gazete haberindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ileri sürerek dava açan yakınlarının, kendi kişilik haklarına saldırı yapıldığı iddiasıyla manevi tazminat davası açabileceklerine hükmetti.

Ölen babası hakkında yapılan gazete haberindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ileri süren kişi, haberi yapan gazete aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Davayı görüşen K... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, "gazete yayınının ölen kişiye yönelik olduğu, davacının dava açamayacağı ve aktif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Davacının yerel mahkemenin kararını temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından görüşüldü.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, K.... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin davanın reddi yönündeki kararını oy birliğiyle bozarak; Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğu ifade edildi.

"Ölünün hatırasına saldırı durumunda onun yakınları yönünden ayrı bir kişilik hakkına saldırı durumunun söz konusu" olduğuna işaret edilen kararda, "Ölü hakkındaki nitelendirmeler aynı zamanda yakınlarının kişisel varlığına da yönelmiş bir saldırı niteliğindedir. Somut olayda ölünün çocuğu dava açarak, kendi kişilik hakkına saldırı bulunduğunu ileri sürdüğüne göre dava açmakta hukuki yararı bulunmaktadır" tespitleri yapıldı.

Daire, ölü hakkındaki gazete haberinin, çocuğunun kişilik haklarına saldırı oluşturup oluşturmadığının incelenip değerlendirilmesi ve varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerektiği belirterek, davanın K... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından "husumet yönünden reddedilmesi" nin bozma nedeni olduğu vurguladı.

Habere konu olan 3. Hukuk Dairesi'nin 29.03.2010 Tarih 2010/4314 Esas 2010/5297 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.