Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: KLONLANMIŞ CEP TELEFONUNUN AYIPLI MAL SAYILABİLMESİ İÇİN TÜKETİCİNİN AYIP İHBARI YAPILMASI GEREKİR!!! - 15.12.2011

Yargıtay, klonlanmış cep telefonunun ayıplı mal sayılabilmesi için, satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olduğunun tespit edilmesi ve tüketicinin ayıp ihbarı yapması gerektiğine karar verdi.

Cep telefonu alan kişi, ''satın aldığı cep telefonunun klonlanmış olduğu gerekçesiyle'' B... Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, ürün bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verdi.

Cep telefonunu satan şirket, ''Hakem heyeti kararının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu, davaya konu cep telefonunun yasal yollardan ithal edilip, ayıplı olmadığı, davalıya klonlanmış olarak da satılmadığını belirterek, B... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kararının iptali'' istemiyle İ.. 1. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

İ... 1. Tüketici Mahkemesi, ''Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı içeriğine göre, ürünün hukuki ayıplı olduğunun anlaşıldığını'' belirterek, davayı reddetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Mahkeme kararını, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına temyiz etti.

Temyiz üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararında, "satışa konu cep telefonunun klonlandığı dosya içeriği ile sabittir. Ancak satış sözleşmesi yapıldığı anda telefonun klonlanmış olup olmadığı, satış sonrası tüketici tarafından klonlama yapılıp yapılmadığı, ayıbın gizli ayıp; açık ayıp olup olmadığı, süresinde ayıp ihbarı yapılıp yapılmadığı konularında tüketici sorunları hakem heyeti ve mahkemece hiçbir araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır." olarak belirtildi.

Habere konu olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 02.05.2011 Tarih 2010/19120 Esas 2011/7037 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.