Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: YABANCI PARANIN KURUNDAKİ DÜŞÜKLÜKTEN TÜKETİCİNİN YARARLANMAMASI HAKSIZ KAZANÇTIR!!! - 09.03.2012

Yargıtay, yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine işletilmesine karşın kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlanmamasını haksız kazanç olarak gördü.

Yargıtay, ev veya araba almak için kullanılan kredilerde tüketici lehine emsal niteliğinde bir karara imza attı. İ..'de bir bankadan kredi kullanan tüketici, aldığı parayı süresi gelmeden ödedi. Tüketici, erken ödeme sırasında bankaya sözleşmenin 7. maddesindeki haksız şart nedeniyle fazla para ödediğini iddia ederek, 63.000 TL'nin kendisine iade edilmesi için İ... 2. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme davayı reddedince dosya Yargıtay'ın gündemine geldi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine işletilmesine karşın kurdaki düşüklükten tüketicinin yararlanmamasını haksız kazanç olarak değerlendirdi.

Dövizle kredi kullanan tüketicileri yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki 2008 tarihli tüketici kredisinin sözleşmesinin 7. maddesinde, "Kredinin dövize endeksli olması halinde TL ödemede, kredinin geri ödeme planında USD/Euro para birimi olarak belirtilen taksit tutarının bankanın ödeme anındaki döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı tutarı kullanılır" hükmünün yer aldığı anımsattı. Aynı maddenin ikinci cümlesine ise, "Ancak kredi taksit ve ana para ödemelerindeki, bankamız efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde kredinin ilk kullandırıldığı kur dikkate alınacaktır" hükmünün yer altığına işaret edilen kararda, "Tüketici krediyi Japon Yeni üzerinden almıştır. Sözleşme tarihinde 100 Japon Yeni, 1,23-TL'dir. Borcun kapatıldığı 2009 tarihinde ise 100 Japon Yeni 1,81 TL'dir" denildi. Ödemenin yapıtlığı tarihte 1,81-TL üzerinden hesaplama yapılarak, tüketicinin çıkan miktarı ödeyip, borcu kapattığına dikkat çekilen kararda, kullanılan tüketici kredisinin Japon Yeni'ne endekslenerek geri ödeme planı hazırlandığı belirtildi.

Taraflar arasındaki sözleşmenin 7. maddesinde, geri ödeme sırasında bankanın efektif veya döviz satış kurunun kredinin kullandırıldığı tarihteki kurdan düşük olması halinde, kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki kurun esas alınacağının hüküm altına alındığı anımsatılarak, yerel mahkemeden, erken ödeme nedeniyle yapılması gerekli indirimin de yapılmasını istedi.

Kararda "yabancı paranın kurundaki artışların banka lehine yararlanabilecek iken kurdaki düşüklükten tüketicilerin yararlandırılmaması haksız şart niteliğindedir. Dolayısı ile sözleşmenin bu hükmü davacıyı bağlamaz. Ancak davalı bankanın da para alıp satan bir tacir olduğu kar elde teme amacına yönelik faaliyette bulunduğu davacıya yapılan fiili ödemenin de TL olduğu dikkate alındığında mahkemece sözleşme tarihinde TL bazında kullandırılan benzer kredilere uygulanan ortalama faiz oranlarının araştırılması ve davacının erken ödeme tarihindeki borcu bulunanda yine erken ödeme sebebiyle yapılması gerekli indirimin de uzman bilirkişi vasıtası ile tespit edilerek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir." denildi.

Habere konu olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 21.03.2011 Tarih 2010/13371 Esas 2011/4123 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.