Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

RADYOLOJİDE ÇALIŞMA SAATİ BEŞE İNDİ! - 15/11/2007

Danıştay, 9 saat çalışma süresine ilişkin düzenlemeyi durdurdu. Radyoloji çalışanları 5 saaten fazla çalışmayacak. Danıştay, radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerini günlük 5 saatten 9 saate çıkaran düzenlemenin yürütmesini, Sağlık Bakanlığı `ndan savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu . Sağlık Bakanlığı `ndan savunma geldikten sonra, Danıştay `ın 5 ve 12`inci Dairelerinin oluşturacağı ortak heyet, yürütmenin durdurulması istemini yeniden görüşecek. Sağlık Bakanlığı bu aşamadan önce ortak heyetin kararına itiraz edebilecek.