Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN DUL KADINA ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ!!! - 13/06/2012

Yargıtay, eşinden ölüm aylığı alan kadının, ölen babasından da aylık almak istemiyle açtığı davayı reddeden mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, 506 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile 06.08.2003'den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, evlenme ve çalışma halleri hariç geri alınmayacağını hükme bağlandığı için, 06.08.2003'ten önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacının, eşinden ölüm aylığı alsa bile babasından da ölüm aylığı alabileceğine karar verdi.

Ölen eşi üzerinden dul aylığı alan bir kadın, daha önce ölen babasından da yetim aylığı almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu.

SGK, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, babasından aylık bağlanan kadının, kocasından da aylık almaya hak kazanması halinde, bu aylıklardan yüksek olanın ödeneceği, bu nedenle yalnızca eşinden aylık alabileceği gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Kadın, bunun üzerine Ankara 13. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, SGK işleminin doğru olduğu, davacının dava açmada haklı olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin kararında, 506 sayılı kanun gereği, babasından aylık bağlanan kadının, kocasından da aylık almaya hak kazanması halinde, bu aylıklardan yalnızca fazla olanının ödeneceği belirtildi.

Kararda ancak, aynı kanuna 2005 yılında eklenen geçici 91. madde ile ''06.08.2003'den önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıkların, evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz. Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibarıyla talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır'' şeklinde düzenleme getirildiği kaydedildi.

Olayda, davacı kadının eşinin 27.08.2003 öldüğü, 01.10.2003'ten itibaren de eşinden ölüm aylığı aldığı, 01.04.1996'da ölen babasından dolayı ölüm aylığı talebini ise 04.01.2008 itibariyle dile getirdiği ifade edilen kararda, ''Davacının evli olması nedeniyle eşinin ölüm tarihi olan 27.08.2003'ten önce ölüm aylığı talep etmesi mümkün değildir. Ancak 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 91. madde ile getirilen düzenlemeye göre 06.08.2003'ten önce ölen babası nedeniyle hak sahibi olan davacı, eşinden ölüm aylığı almakta olsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir'' denildi.

Bozma kararının ardından dosyayı yeniden görüşen Ankara 13. İş Mahkemesi, ilk kararında direndi. Direnme kararının da temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını bozdu.

Habere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21.03.2012 Tarih 2012/21-21 Esas 2012/223 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.