Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN - 17/09/2012

K. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdureyi cebir, şiddet ve tehdit kullanmak suretiyle cinsel amaçlı alıkoydukları, sanıklardan birinin cinsel saldırıda bulunduğu, diğer sanıkların ise suçun işlenmesi sırasında cinsel saldırı eylemini kolaylaştırmak suretiyle suça yardımcı fail olarak katıldıkları sonucuna vardı.

Olay, kaçırdıkları bir kadını darp ederek hafif derecede yaralayan 3 sanıktan biri, daha sonra arabasının içinde kaçırdıkları kadına tecavüz etti. Saldırı sırasında diğer 2 sanık da arabanın yanında bekledi. Olayın ardından saldırgan ve arabanın yanında bekleyen 2 kişi hakkında, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılarak gerçekleşti.

Mahkeme, tüm sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun cinsel saldırı suçunu düzenleyen maddesinden hüküm kurarak, cinsel saldırıyı gerçekleştiren sanık ile saldırı sırasında aracın yanında bulunan diğer sanıkları aynı suçtan mahkum etti.

Mahkeme ayrıca tüm sanıkları Türk Ceza Kanunu'nun "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçunu düzenleyen maddesi gereğince de beşer yıl hapisle cezalandırdı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Dairenin kararında, sanığın nitelikli cinsel istismar suçunu işleyişi sırasında yanında hazır bekleyen diğer sanıkların Türk Ceza Kanunu'ndaki "Fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur" hükmü gereğince suça iştirak ettiklerinin açık olduğu vurgulandı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, tüm sanıklar hakkında eksik ceza tayini yapıldığını tespit etti. Her üç sanık hakkında cinsel saldırı suçundan hüküm tesis edilirken, Türk Ceza Kanunu'nun cinsel saldırı suçunu düzenleyen maddesinin "Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilen cezalar yarı oranında artırılır" hükmünün uygulanması gerektiğine hükmeden Daire, yerel mahkemenin cinsel saldırı sırasında arabanın yanında bekleyen sanıkların cezalarında indirim yapılmasını da yerinde bulmayarak karar verdi.

Habere konu olan Yargıtay 14. Ceza Dairesi' nin 15.09.2011 Tarih 2011/326 Esas 2011/236 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.