Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN 'MAYO' KARARI!!! - 19/09/2012

İ...'de plajda şezlonga uzanarak güneşlendiği sırada rızası olmadan fotoğrafı çekilen ve bilgisi olmadan bir derginin ön kapağında fotoğrafı yayınlanan kadın, "özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle fotoğrafı çeken kişi ve yayınlanan dergi sahibi hakkında dava açtı.

İ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "plajın gizli alan değil, kamuya açık alan olduğu" gerekçesiyle, sanıkların beraatlarına karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Dairenin kararında, plajda şezlongda yatan kadının, rızası olmadan fotoğrafının çekildiği, bilgisi ve izni olmadan bir derginin ön kapağında kullanıldığı belirtildi.

Özel hayat kavramının irdelendiği kararda, bu kavramın, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret olmadığı vurgulandı.

Özel hayat kavramının, "herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken istenildiğinde başka kişilerce açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerdiği" tespiti yapılan kararda, kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, "kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik" prensibinin geçerli olduğu ve kamuya açık alana çıkan her kişinin bu alandaki her görüntü veya sesinin kaydedilip, sürekli, izinsiz elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Plajda mayolu olmakla, bir dergi kapağında mayolu fotoğrafın yayınlanmasının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği ifade edilen kararda, "Olayda kamu yararı da bulunmadığı gözetilmeden "plajın kamuya açık alan olup, gizli alan olmadığı" şeklindeki özel hayatı salt mekana indirgeyen ve yasal olmayan gerekçeyle sanıkların beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Habere konu olan Yargıtay 12. Ceza Dairesi' nin 03.04.2012 Tarih 2011/7345 Esas 2012/8936 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.