Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "ALKOLLÜYSEN KASKO ÖDEMEZ" DEVRİ BİTTİ!!! - 24/09/2012

Yargıtay, sürücünün alkollü olmasını sigorta bedelinin ödenmemesi için tek başına yeterli saymadı. Karara göre, sigorta şirketleri sürücü alkollü olsa da oluşan hasarı 'kusuru olmaması halinde' ödemek zorunda kalacak.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, sigorta şirketinin 'sürücü alkollü' diye karşılamadığı, on bin liralık onarım bedelinin ödenmesine vize verdi.  N...B... adlı kadın sürücü, dört yıl önce M... 'de kaskolu aracıyla tek taraflı trafik kazası yaptı. Hasarlı araç 922 kilometre uzaklıkta Ç....'daki servise çekiciyle taşınıp onarıldı. Sigorta şirketi, "sürücü alkollü" diyerek hasarı ödemedi. N... B..., onarım ve çekici masraflarının karşılanması için 16 bin 400 liralık maddi tazminat davası açtı.

G... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı sigorta şirketinin avukatının 'Sürücü alkollü, hasar teminat dışında' itirazına rağmen bilirkişi raporu ışığında hasarın ödenmesine karar verdi. Mahkeme, faturalandırılan 10 bin 34 liralık onarım ve bin 400 liralık çekici masrafının toplamı 11 bin 434 liranın davacı sürücüye ödenmesine hükmetti. Davalı sigorta şirketi ise kararı temyiz etti. İki taraflı şikayetleri inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 10 bin 34 liralık tamir masrafının ödenmesini usul ve yasaya uygun bulup onadı.

Yargıtay, bu kararda sürücünün alkollü olmasını kazada etkisi olmadığı sonucuna vararak, tazminat talebini kabul etti. Yargıtay, Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bin 400 liralık çekici masrafının sürücüye ödenme kararını ise bozdu. 922 kilometre çekici ücretinin kaskoya ödetilemeyeceği kararını veren Yargıtay, aracın kaza yerine en yakın servise çektirilmesi gerekirken, M... 'den Ç... 'a getirilerek, zararın ağırlaştırıldığını belirtti. Mahkemenin aynı bilirkişiden ek rapor alarak, "olağan" ve "makul" bir çekici ücreti belirlenmesi istendi. Yerel Mahkeme bozmaya uyarsa, "makul-olağan" yeni bir çekici ücreti belirleyecek. Ancak, mahkeme ilk kararda direnirse son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyleyecek.

Habere konu olan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 12.06.2012 Tarih 2012/2972 Esas 2012/7697 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.