Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: - 27/09/2012

Yargıtay, otomobildeki yol bilgisayarının Türkçe menü içermemesinin, araçtan beklenen faydayı azalttığını, ilgili yasa gereği bunun "ayıplı mal" niteliğinde bulunduğu için müşterinin taleplerinin değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

Olay şöyle gerçekleşti. A...'da satın aldığı ithal otomobilde bulunan yol bilgisayarında "Türkçe Menü" bulunmaması üzerine "ayıplı mal" satıldığı iddiasıyla A... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan M... T..., yerel mahkemece davasının reddedilmesi üzerine Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yapılan temyiz başvurusu üzerine oy birliği ile aldığı kararda, firmanın davacıya otomobili satarken durum hakkında bilgi verdiğini ispatlayamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu itibarla Türkiye'de satılan aracın yol bilgisayarının Türkçe menülü olduğu zannıyla davacı M... T... tarafından satın alındığının ve yol bilgisayarının Türkçe menü içermemesinin, araçtan beklenen faydayı azalttığının kabulü gerekir. Bu nedenle 4077 Sayılı Yasa (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun) anlamında ayıp niteliğinde olduğu için de davacının taleplerinin değerlendirilmesi zorunludur." şeklinde kararını verdi.

Habere konu olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 13.09.2011 Tarih 2011/1892 Esas 2011/13831 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.