Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: NİKAHSIZ BİRLİKTELİK YAŞAYAN KADINA AYRILIKTA TAZMİNAT YOK!!! - 12/10/2012

Yargıtay, 19 yıl resmi nikâhsız birlikte yaşadığı 3 çocuğunun babasından ayrılan kadının manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi.

A...'da nikâhı olmadan 19 yıl davalıyla yaşayan H... D.., üç çocuğunun babasının kendisini terk etmesi ve başka bir kadınla evlenmesi üzerine, "Haksız eylem nedeniyle" manevi tazminat davası açtı. A... 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının tazminat istemini kısmen kabul etti. Dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla bozdu. Kararda, "Davacı ile davalı arasındaki gayri resmi birliktelik, Türk Medeni Kanunu anlamında gerçekleşen ve hukuk alanında geçerlilik taşıyan bir evlilik değildir. Davacı kadın, davalı ile rızasıyla birlikte olmuş, evlilik vaadiyle kandırıldığını kanıtlayamamıştır" denildi.

Yargıtay, nikâhsız birliktelik yaşayan kadına ayrılıkta oyçokluğuyla tazminat hakkı tanımadı.

Karşı oy kullanan iki üye "Kadın cinsel anlamda 19 yılını vermiş, tazminat hakkı korunmalı" dedi.

Çoğunluğun bozma kararına Daire Başkanı Ş... Ö... ile Üye B... K... katılmadı. Köseoğlu karşı oy yazısında, olayı bu durumdaki kadınların sömürülmesi olarak niteleyerek, şöyle dedi: "Davalı erkek, kendine yeni bir cinsel arkadaş bulmakla davacı ile ilişkisine son vermiştir. Davacı tazminat isterken evliliğe değil, geçmişe ve yıllara dayalı cinsel beraberliğe dayanmaktadır. Bir anlamda davacı, davalıya cinsel anlamda yıllarını vermiştir. Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Cedaw) hükümlerine göre açıklarsak, davalı davacıyı yıllarca cinsel olarak onun niyetini kötüye-boşa çıkararak sömürmüştür. Kanun maddelerinin yetmemesine karşı Cedaw hükümleri davalının bu davranışını yasaklamakta ve sözleşmenin tarafı devletleri cinsiyet sömürüsüne karşı uyarmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye taraf olmakla davacının tazminat hakkını korumakla görevlidir."

Habere konu olan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi' nin 30.01.2012 Tarih 2012/906 Esas 2012/1028 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.