Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: TECAVÜZDE GÖNÜLLÜ VAZGEÇME VAR!!! - 19/10/2012

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, on sekiz yaşından küçük kıza tecavüz girişiminde bulunan sanıkları, "çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs" suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, tecavüz girişimi sonuçlanmayan sanıkların eylemden "gönüllü vazgeçtiklerine" ve "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan yargılanmalarına hükmetti.

Z....'ta 2009 yılında meydana gelen olayda, iki sanık, on sekiz yaşından küçük bir kıza cinsel saldırıda bulundu. Kızın direnerek kendisini korumaya çalışması üzerine sanıklar, tecavüz gerçekleşmeden olay yerinden kaçtı.

Sanıklar hakkında açılan davayı gören Z... 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemi sonuçlanmadığından "Çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs" suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Kararın sanık avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 35. maddesine göre sanıklar hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi için "cinsel istismar suçunu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamamalarının gerektiğini" belirterek kararın gerekçesinde şu hususlara yer verildi; "Dosya kapsamına ve olay yerinin özelliklerine göre vücuduna organ veya sair cisim sokmayı engelleyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında harici bir engel bulunmadığından sanıkların suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerekir. Bu durumda sabit ve tamam olan eylemlerinin TCK'nın 36. maddesi karşısında 5237 sayılı TCK'nın 103/1. maddesine uyan, çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturacağı gözetilmelidir."

Habere konu olan Yargıtay 14. Ceza Dairesi' nin 05.03.2012 Tarih 2011/1625 Esas 2012/2596 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.