Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN KAZAZEDE AİLELERİNE GÜZEL HABER!!! - 20/10/2012

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, açılan bir dava üzerine trafik kazasında ölen kişi tam kusurlu olsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına vardı. Genel Kurul, ölümlü trafik kazalarında destekten yoksunluk tazminatı için 'kusurlu', 'kusursuz' ayrımına gitmeden kararını verdi.

Davacılardan H... ve Ö... A..., sigorta şirketinden destekten yoksun tazminatı alamadıkları için K... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davaya davalı sigorta şirketi, davacıların zararının sigorta teminatı kapsamında olmadığını savunarak itiraz etti.  Mahkeme, iddia, savunma ve bilirkişi raporuna göre dava konusu zararın araç işletenin değil, davacıların zararı olduğu gerekçesi ile toplam yüz bin TL'nin sigorta şirketi tarafından ödenmesine karar verdi. Bu karar sonucu sigorta şirketi temyiz yoluna gitti.

Dosya, Yargıtay Genel Hukuk Kurulu'na geldi. Kuruldan oy çokluğu ile tazminat ödenmesi kararı çıktı.

Kararın gerekçesinde, "Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 3. kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı, dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun işletenin isteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği, Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarına göre aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı davalı sigorta şirketi işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun kalan davacılarda zarar gören 3. kişi konumunda bulunduğuna göre davalı sigorta şirketinin zararının tamamından sorumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecekleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir."  denildi.

Habere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 22.02.2012 Tarih 2011/17-787 Esas 2012/92 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.