Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

2. HUKUK DAİRESİ: “ÜFÜRÜKÇÜYE GİTMEK BOŞANMA NEDENİ” - 20/11/2007

Daha önce eşlerin birbirine terlik fırlatmasını boşanma sebebi sayan Yargıtay bu sefer de hasta olan eşi üfürükçüye götürmeyi boşanma listesine alacak bir karara imza attı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hastalanan eşini doktor yerine üfürükçüye götüren kocanın kusurlu olduğuna karar verdi. Yargıtay "ın verdiği bu karar, eşinin hastalığıyla ilgilenmeyen ve doktor yerine üfürükçüye götüren kocalar ile ilgili açılacak boşanma davalarında emsal kabul edilecek. Konya `da yaşayan R.M. kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ve hastalığı süresince doktor yerine üfürükçülere götürüp hastalığının ilerlemesine neden olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, R.M.`nin boşanma gerekçelerini yetersiz bularak davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak emsal bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi: "Davalının, davacı kadının hastalığı ile ilgilenmeyip, tıbbi tedavisini yaptırmayıp bunun yerine üfürükçülere götürüp evde okunmuş su bulundurarak bununla yetindiği, evden dışarı çıkarmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”