Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY'DAN  - 22/10/2012

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çiftlerin yerel mahkeme kararıyla boşansalar dahi karar Yargıtay'ca onanana kadar sadakat yükümlülüklerinin devam edeceğine karar verdi.

Yargıtay'a bu kararı aldıran olay, karı ve kocanın birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmalarıyla başladı. Taraflar karşılıklı boşanma davası açtılar. Mahkeme, kadının açtığı davayı "kusurlu" olduğu gerekçesiyle reddetti. Erkeğin açtığı davayı ise kabul etti.
Boşanma davası kabul edilen erkek, daha sonra bir başkasıyla yaşamaya başladı. Hatta bu ilişkiden bir de çocuğu oldu. Kadın, boşanma kararını temyiz etti ve karar Yargıtay'a taşındı. Kocasının başka bir kadınla yaşadığını ve bir bebekleri olduğunu nüfus kayıtlarıyla ortaya koyan kadın, "Kocam sadakatsizlik yaptı " diyerek, karara itiraz etti. İtirazı kabul eden  Daire, çiftin boşanma kararını oybirliğiyle bozdu.

Yargıtay kararında, şöyle denildi: "Mahkemece, davalı (kadın) 'tam kusurlu' kabul edilerek karşı boşanma davası reddedilmiştir. Oysa koca kendi davasının kabulü ile verilen boşanma kararı henüz kesinleşmeden bir başka kadınla birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu kadından bir çocuğunun bulunduğu ileri sürülmüş ve bu iddiada temyiz aşamasında sunulan nüfus kaydı ve diğer delillerle doğrulanmıştır. Türk Medeni Yasası'nın 185/3 maddesinde yer alan eşlerin sadakat yükümlülüğü evlilik birliği süresince geçerlidir. Boşanma yönünde oluşan karar kesin hüküm halini alıncaya kadar bu yükümlülük devam eder."

Habere konu olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi' nin 09.02.2012 Tarih 2010/21386 Esas 2012/2205 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.